Оферти от фирми

Оферта  „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД – Стара Загора - оферта ВиК

Оферта  „Трейс Ямбол“ АД – Ямбол - оферта Трейс Ямбол

Оферта „Инфра Експерт“ АД – София - оферта Инфра Експерт

Документация за участие

Обяснителни записки и технически спецификации - вижте тук ОЗ и ТС

Образец на Количествени стойностни сметки – вижте тук образец на ксс

Документация по пазарните консултации

Документация: пазарна-консултация-Братя-Даскалови2017

Покана за пазарни консултации

Покана за пазарни консултации „Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с. Братя Даскалови, с. Гранит, с. Горно Белево, с. Партизанин, с. Оризово и с. Черна Гора, Община Братя Даскалови“ - Покана10072017

Откриване на процедура

Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с.Оризово,Община Братя Даскалови – 10.07.2017 г.

Уточнение към обществена поръчка с предмет „Извършване на ремонти в населени места на територията на Община Братя Даскалови по три обособени позиции“

На основание чл. 29, ал. 1 от ППЗОП и във връзка с  чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП, при подготовката на документация за обществена поръчка с предмет „Извършване на ремонти в населени места на територията на Община Братя Даскалови по три обособени позиции“ са участвали външни лица – фирма „ЗОП-Мениджмънт“ ЕООД с ЕИК:203067643

Оферти на участниците

Офертите на участниците може да видите тук:

Оферта Ватербилд ЕООД

Оферта Трейс Ямбол АД

оферта Инфра Експерт

Решение за завършване на процедурата по чл.38 от ЗОП

Решение РД 120/09.03.2017г може да видете тук: Решение 122 от 13.03.2017

 

Документация по пазарните консултации

Документация: пазарна консултация Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с.Гранит, с.Горно Белево, с.Оризово и с.Черна Гора, Община Братя Даскалови 

Покана за пазарни консултации

Покана за пазарни консултации „Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с.Гранит, с.Горно Белево, с.Оризово и с.Черна Гора, община Братя Даскалови“ може да видите тук: покана

Документация за пазарни консултации

Документация за пазарни консултации: пазарна косултация братя даскалови път

Покана за пазарни консултации

Покана за пазарни консултации: покана пътища