Онлайн система за фактуриране INVOICE-INFO

Издавайте своите платежни документи онлайн – бързо и удобно от всяко място !

Изградете бази данни с клиенти и артикули , създавайте фактури, проформи, кредитни/дебитни известия, генерирайте справки , правете експорт на информацията в .pdf, добавете акаунт за всеки служител – имайте цялата информация налична по всяко време и от всяко място, съхранена удобно и сигурно на нашия сървър.

  • Адаптивност към бази данни от всякакъв тип софтуер

  • Възможност за внасяне на създадени вече бази данни клиенти / артикули

  • Възможност за автоматично попълване на данните на контрагенти

Характеристики на системата: