УСЛУГИ

Електронен регистър ГФО

Експресна публикация на годишни финансови отчети на субекти по БУЛСТАТ в електронен регистър и съхранение в срок, съгласно ЗС, персонални линкове и издаване на удостоверения за услугата.

ПОВЕЧЕ

Консумативи за принтери

Зареждане, рециклиране и доставка на тонер касети за лазерни устройства / принтери и мфу /, доставка на нови консумативи по поръчка на клиента, сервиз за печатаща техника

ПОВЕЧЕ

Застраховки

ВСИЧКИ видове ЗАСТРАХОВКИ на изгодна цена - ГО, трудова злополука, професионални отговорности, имущество, животозастраховане;

ПОВЕЧЕ

Бизнес консултации

търговски, фирмени и финансови консултантски услуги , регистрация на фирми, оформяне на документация, бизнес справки и анализи;

ПОВЕЧЕ