Обявление за възложена поръчка

Обявление в РОП за възложена поръчка – Обявление за възложена поръчка РОП – линк

Съобщение за отваряне на ценови предложения

Съобщение за отваряне на ценови предложения – съобщение храни 4

Оферти от фирми

Оферта  “Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – Стара Загора – оферта ВиК Оферта  “Трейс Ямбол” АД – Ямбол – оферта Трейс Ямбол Оферта “Инфра Експерт” АД – София – оферта Инфра Експерт

Документация за участие

Документация – Документация 2017 Образци – Образци Проект на договор – Договор-проект2  

ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП: Обява 22.08.2017 г.

Решение за прекратяване

Решение за прекратяване на процедура –  Решение 348

Документация за участие

ДОКУМЕНТАЦИЯ  – 1907 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ – Tehnicheska specifikacia-позиция-4 КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА – KSS4 ОБРАЗЦИ –  Образци

ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП: обява 14.07.2017