Обявление за възложена поръчка

Обявление за възложена поръчка – Обявление за възложена поръчка-1-2-3-5

Съобщение

Съобщение за отваряне на ценово предложение – съобщение 11.07

Документация по пазарните консултации

Документация: пазарна-консултация-Братя-Даскалови2017

Покана за пазарни консултации

Покана за пазарни консултации “Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с. Братя Даскалови, с. Гранит, с. Горно Белево, с. Партизанин, с. Оризово и с. Черна Гора, Община Братя Даскалови” – Покана10072017

Решение за прекратяване

Решение за прекратяване на процедура – решение 311

Документация за участие в процедурата

Документация за участие в процедурата – Документация-publichno Образци към документацията – Obrazci_dokumentaciq Проект на договор (важи за всички обособени позиции) – Проектодоговор Техническа спецификация за обособена позиция №1 – Техническa спецификациq за обособена позиция 1 Техническа спецификация за обособена позиция №2 – Техническa спецификациq за обособена позиция 2 Техническа спецификация за обособена позиция №3 – Техническa спецификациq за обособена позиция 3 … Read more

Откриване на процедурата – решение и обявление

Решение за откриване на процедурата – Решение за откриване на процедура09062017 Обявление за поръчка – Обявление-за-поръчка Линк към АОП – номер на поръчката в РОП 00256-2017-0003

Уточнение към обществена поръчка с предмет “Извършване на ремонти в населени места на територията на Община Братя Даскалови по три обособени позиции”

На основание чл. 29, ал. 1 от ППЗОП и във връзка с  чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП, при подготовката на документация за обществена поръчка с предмет “Извършване на ремонти в населени места на територията на Община Братя Даскалови по три обособени позиции“ са участвали външни лица – фирма “ЗОП-Мениджмънт” ЕООД с ЕИК:203067643