091„Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително – монтажни работи на обект: „Ограда на УПИ XLIV, кв.53 – отреден за градски парк”, гр. Петрич“

  Прикачени документи # File Date added File size 1 Обява №1 27/01/2020 14:36 130 KB 2 Обява №1 27/01/2020 14:36 579 KB 3 Договор -проект 27/01/2020 14:38 330 KB 4 Договор-проект 27/01/2020 14:38 2 MB 5 ксс 27/01/2020 14:38 6 KB 6 Образци на документи 27/01/2020 14:38 767 KB 7 Образци 27/01/2020 14:38 83 … Continue reading 091„Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително – монтажни работи на обект: „Ограда на УПИ XLIV, кв.53 – отреден за градски парк”, гр. Петрич“