Текущи документи и плащания по договора

Информация за извършено плащане

Информация за изпълнение на договор

Информация за освобождаване на гаранция за изпълнение

 

Обща информация

Линк към АОП

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9048463

Документация за участие

ПУБЛИЧНА ПОКАНА  № 9048463

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

ОБРАЗЕЦ НА ОФЕРТА -ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ДОГОВОР ПРОЕКТ