Обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Обява Информация в АОП Указания ,образци и приложения към обява Образци и приложения към обява / за попълване /

Обща информация

Линк АОП ОБРАЗЦИ ДОКУМЕНТИ Приложение към публичната покана Публична покана Техническа спецификация Договор за доставка

Обща информация

договор бит и техника договор анубис-булвест договор просвета договор слово договор техника техническо предложение анубис-булвест    

Текущи документи и плащания по договора

Издателство Анубис 04.06.2015 Издателство Просвета-75838 17.06.2015 Издателство Просвета-77518 20.07.2015 Издателство Просвета-77518-20.07.2015 Издателство Слово -01.06.2015 Техника-5323-25.02.2015 Техника-5326-04.06.2015 Анубис-61470-07.07.2015

Текущи документи и плащания по договора

Плащане 04.05.2015 Плащане 02.10.2015 Плащане 09.12.2015 Плащане 12.12.2015

Протоколи и доклади на комисията

протокол 1738 от 30.04.2015 протокол 1739 от 30.04.2015 протокол 1740 от 30.04.2015 протокол 1741 от 30.04.2015 протокол 1742 от 30.04.2015

Обща информация

Линк към АОП: Решение 1653 от 20.04.2015 Покана – Бит и техника Покана – Булвест Покана – Просвета Покана – Слово Покана – Техника Техническа спецификация образци на документи dogovor_ANUBIS dogovor_BIT dogovor_PROSVETA dogovor_Slovo dogovor_Tehnika Решение №2 от 04.05.2015 година Доклад от 30.04.2015 година договор анубис-булвест договор бит и техника договор просвета договор слово договор техника … Read more

Публична покана по чл.101б на ЗОП

Публична покана-1 – публична покана публична покана приложение към Публична покана договор закуски техническа спецификация ОБРАЗЦИ ДОКУМЕНТИ Договор за доставка на закуски и плод № 26 Ценово предложение Техническо предложение