Контакти

Община Петрич

Длъжност Име
Кмет
Димитър Бръчков
Председател на ОбС Георги Динев
Зам.-Кмет „Финанси, Бюджет и общинска собственост“ Илко Стоянов

Зам.-Кмет „ТСУиС и обществен ред“

инж. Минка Салагьорова
Зам.-Кмет „Хуманитарни дейности“

Илияна Попова

Секретар Велко Велев

С цел защита на данните Ви, преди да изпратите информацията, ще получите верификационен код на цитирания от Вас имейл, с който ще активирате изпращането на данните. Единствената информация , от които имаме нужда за първоначален контакт с Вас, са фамилно име и електронен адрес. Нямаме нужда от никаква друга допълнителна лична информация . Ако все пак решите да изпратите такава, ние я заличаваме. Имате право да оттеглите съгласието си за обработка по всяко време, като изпратите имейл до mail@bnra.bg , след което данните Ви ще бъдат незабавно изтрити.

последна редакция: 08.05.2018