Договор за обществена поръчка

Информация за сключени договори – ID 812988

Договор – Александър

Договор – Монолит

Договор – Стонас

Договор – Стройкомерс-ЕС

Информация за сключени договори – ID 789226

Договор – Стреза

Договор – Заечки

Договор – ПиЕсПи

Приключване / прекратяване на договора

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (2)

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (3)

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (4)

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (5)

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (6)

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (7)

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (8)

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (9)

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (10)

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (11)

Решение за завършване на процедурата по чл.38 от ЗОП

Решение за избор на изпълнител

Решение

Протоколи и доклади на комисията

Протокол №6

Протокол №5

Протокол 4

Протокол №3

Протокол 2

Протокол 1

Договор за обществена поръчка

Обявление за възложена поръчка – ID 784662

Договор

Техническо предложение-1

Техническо предложение-2

Ценово предложение

Приключване / прекратяване на договора

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка – ID 785093

Договор за обществена поръчка

Обявление за възложена поръчка – ID 782864

Договор за доставка

Техническа спецификация

Ценово предложение

Образец №3

Решение за завършване на процедурата по чл.38 от ЗОП

Решение за изменение на Решение №4 от 30.01.2017 за определяне на изпълнител на обществената поръчка

Решение за завършване на процедурата по чл.38 от ЗОП

Решение №4 за определяне на изпълнител

Протоколи и доклади на комисията

Протокол №3

Протокол №2

Протокол №1

Договор за обществена поръчка

Договор №166 – 2016

Договор №189 – 2016

Договор за обществена поръчка

Обявление за възложена поръчка-ID761942

Обявление за възложена поръчка – ID 759234

Договор

ценово предложение – rar

Предложение за изпълнение на поръчката екодин еоод – rar