Договор за обществена поръчка

Информация за сключени договори – ID 812988 Договор – Александър Договор – Монолит Договор – Стонас Договор – Стройкомерс-ЕС Информация за сключени договори – ID 789226 Договор – Стреза Договор – Заечки Договор – ПиЕсПи

Приключване / прекратяване на договора

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (2) Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (3) Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (4) Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (5) Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (6) Обявление за … Read more

Решение за завършване на процедурата по чл.38 от ЗОП

Решение за избор на изпълнител Решение

Протоколи и доклади на комисията

Протокол №6 Протокол №5 Протокол 4 Протокол №3 Протокол 2 Протокол 1

Договор за обществена поръчка

Обявление за възложена поръчка – ID 784662 Договор Техническо предложение-1 Техническо предложение-2 Ценово предложение

Приключване / прекратяване на договора

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка – ID 785093

Договор за обществена поръчка

Обявление за възложена поръчка – ID 782864 Договор за доставка Техническа спецификация Ценово предложение Образец №3