За контакти

Администратор на лични данни:

Инфо-М ООД, ЕИК 203398419
гр.Пловдив, ул. “Петко Каравелов” 9
Константина Велкова
+359 32 293 292
[email protected]

Свържете се с нас

Моля, изпратете ни съобщение, като попълните формата по-долу и ние ще се свържем с Вас. Благодарим Ви за интереса!

Контакт
Повод за контакт *
Съгласие за обработка на лични данни *

Запознайте се нашето известие за поверителност оттук: Известие за поверителност

Запознайте се нашата политика за поверителност оттук: Политика за поверителност