063-Упражняване на авторски надзор, при извършване на строителни и монтажни работи за РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА В МУЗЕЙ В УПИ XLIV 603.1710, КВ. 53, ГР.ПЕТРИЧ

Дата и час на публикуване: 9/1/19 4:33 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1901063
Вид на процедурата: Покана до определени лица
Статус: Възложена
Наименование: Упражняване на авторски надзор, при извършване на строителни и монтажни работи за РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА В МУЗЕЙ В УПИ XLIV 603.1710, КВ. 53, ГР.ПЕТРИЧ
Описание: Упражняване на авторски надзор, при извършване на строителни и монтажни работи за РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА В МУЗЕЙ В УПИ XLIV 603.1710, КВ. 53, ГР.ПЕТРИЧ. Упражняването на авторски надзор съгласно чл. 162 от ЗУТ е по всички части на проекта по време на строителството до въвеждане на обекта в експлоатация с издаване на Разрешение за ползване.

Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 14000 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферти: 17/1/19 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 18/1/19 2:00 pm

 

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedFile size
docpokana09.01.2019 16:20 352 kB
pdfпокана09.01.2019 16:20 3 MB
docxСтандартизиран образец на договор09.01.2019 16:20 218 kB
pdfПротокол №123.01.2019 13:28 218 kB
pdfДоговор05.03.2019 14:13 2 MB
pdfТехническо предложение05.03.2019 14:13 134 kB
pdfЦеново предложение05.03.2019 14:13 86 kB