062-„Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект „Довеждащ водопровод обслужващ с.Михнево и с.Кърналово, Община Петрич и подмяна на амортизирани участъци от съществуващата водопреносна мрежа в с. Кърналово, Община Петрич“

Дата и час на публикуване: 9/1/19 2:26 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1901062
Вид на процедурата: Публично състезание
Статус: Прекратена
Наименование: „Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект „Довеждащ водопровод обслужващ с.Михнево и с.Кърналово, Община Петрич и подмяна на амортизирани участъци от съществуващата водопреносна мрежа в с. Кърналово, Община Петрич“
Описание: „Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект „Довеждащ водопровод обслужващ с.Михнево и с.Кърналово, Община Петрич и подмяна на амортизирани участъци от съществуващата водопреносна мрежа в с. Кърналово, Община Петрич“ - Довеждащ водопровод обслужващ с.Михнево и с.Кърналово от сондажни кладенци до помпена станция и резервоар - с дължина L= 3828 m; - Подмяна на амортизирани участъци от съществуваща водопроводна мрежа с.Кърналово - с дължина L= 3370 m; - Изграждане на експлоатационен сондаж за вода намиращ се в района на гр.Петрич за водоснабдяване на с.Михнево и с.Кърналово – 1 бр.
Номер на преписка в АОП: 00212-2019-0001
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 1643000 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферти: 11/2/19 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 12/2/19 11:00 am

 

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedFile size
zipespd-request09.01.2019 14:39 102 kB
docДОКУМЕНТАЦИЯ09.01.2019 14:39 1,011 kB
pdfдокументация09.01.2019 14:39 7 MB
pdfобявление за поръчка09.01.2019 14:39 891 kB
pdfрешение за откриване на процедура09.01.2019 14:39 390 kB
pdfРешение за прекратяване на процедура21.01.2019 14:23 95 kB
pdfобявление за възложена поръчка04.02.2019 16:29 575 kB