Форма за публикуване на ГФО в ТР

Ползването на УСЛУГАТА е обвързано с плащане по банкова сметка на:

Титуляр: ИНФО-М ООД
IBAN: BG74FINV91501016448699
Основание: публикуване на ГФО В ТР , {булстат на организацията}

След потвърждаване на плащането ще получите електронна фактура и ще Ви изпратим нужните допълнителни документи. След публикуване на отчетите в Търговски регистър ще Ви изпратим входящия номер.

Цена 168,00 лв с ДДС за 1 бр ГФО/ЮЛ

ФОРМА ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ГФО В ТР


Scroll to top