Застраховки – всички видове – трудова злополука, имущества, гражданска отговорност за автомобили

Предлагаме всички видове задължителни и доброволни застраховки на оптимална цена, включително проучване, консултации и последващо съдействие при щети

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗАСТРАХОВКИ:

  • ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА – задължително застраховане на определени категории работници и служители, които са изложени на висок риск от настъпване на „трудова злополука” при изпълняване на служебните си задължения.
  • ПРОФЕСИОНАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ – адвокати;  нотариуси; частни съдебни изпълнители; синдици;  регистрирани одитори; доставчици на удостоверителни услуги /електронен подпис/; туроператори;  превозвачи; лица оправомощени да извършват дейности по геодезия и картография по Закона за геодезията и картографията; правоспособни лица по Закона за кадастъра и имотния регистър; лица за оценяване на съответствието на стоките по Закона за техническите изисквания към продуктите; охранители боравещи с огнестрелно оръжие; възложителят и главният или координиращ изследовател по повод провеждане на клинично изпитване на лекарствата;
  • ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ– за всички мпс. Предмет на тази застраховката е отговорността на физическите и юридическите лица, собственици, държатели и ползватели на МПС, както и на упълномощените от тях водачи за причинените неимуществени и имуществени вреди към трети лица участници в движението по пътищата, във връзка с притежаването и/или използването на МПС, както на територията на България, така и на територията на страните членки на ЕС.
  • ЗЛОПОЛУКА НА ПЪТНИЦИТЕ – всички превозвачи които извършват обществен превоз на пътници на територията на България

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ЗАСТРАХОВКИ:

  • ИМУЩЕСТВО – този застрахователен продукт покрива рисковете, които могат да увредят или унищожат движимото и недвижимо имущество на физически лица. Повечето застраховки на имущество се сключват, по задължение към кредитна институция. Клиентите рядко биват информирани, че когато тази застраховка се сключва в полза на банка, могат да използват отстъпки от застрахователните комапнии. Свържете се с нас и ние ще Ви информираме кои застрахователи предлагат тези условия.
  • АВТОКАСКО – доброволна застраховка за моторни превозни средства. В случай, че Вие имате МПС и сключена валидна застраховка Гражданската отговорност, то тя би покрила щетите нанесени от Вас на друго МПС. За да бъдат покрити щетите по Вашия автомобил, настъпили в резултат на ПТП, кражба, природни бедствия и аварии или злоумишлени действия на трети лица, е необходимо да имате сключена валидна застраховка Автокаско.
  • ПРИ ПЪТУВАНЕ В ЧУЖБИНА – Застраховките при пътуване в чужбина, осигуряват необходимото спокойствие и информация за получаване на навременна и специализирана медицинска помощ при временно пътуване или престой в чужбина. Застраховката може да бъде както индивидуална така и групова. Предлага се за български и чуждестранни граждани.
  • ЗЛОПОЛУКА – Застраховката е предназначена за физически лица (български и чуждестранни граждани), които сключват индивидуални застраховки, застраховки за членове на семейство/домакинство или за група физически лица.
  • ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ -Застрахователни продукти със спестовен характер, консултант към ЗАД Алианц България Живот , Уника България и Граве България Животозастраховане ЕАД
Scroll to top