АКТУАЛНИ СРОКОВЕ за публикуване на годишни финансови отчети (ГФО) през 2023 г.

Актуални  срокове през 2023 г., съгласно Закона за счетоводство

 
За субектите, регистрирани по БУЛСТАТ, относно документите, оповестявани чрез икономическо издание или чрез интернет:
 
  • публикуването на декларации за липса на дейност по чл. 38, ал. 1, т. 3 /при липса на дейност през 2022 г./ – до 30.06.2023 г.
  • публикуване на годишни финансови отчети (ГФО) по чл. 38, ал. 9, т. 2 – до 30.09.2023 г.
За субектите, регистрирани в Търговски регистър, относно документите, оповестявании в Търговския регистър:
 
  • публикуването на декларации за липса на дейност по чл. 38, ал. 9, т. 2а в ТР /при липса на дейност през 2022 г./ – до 30.06.2023 г.
  • публикуване на годишни финансови отчети (ГФО) по чл. 38, ал. 1, т. 1 в ТР – до 30.09.2023 г.

СВЪРЗАНИ СТРАНИЦИ:

АКТУАЛНИ СРОКОВЕ за публикуване на годишни финансови отчети (ГФО) през 2023 г.
Scroll to top