НОВИ СРОКОВЕ за публикуване на годишни финансови отчети (ГФО) през 2020 г.

Обновени срокове за 2020г., съгласно Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ДВ, бр. 28 от 2020 г.)

 
За субектите, регистрирани по БУЛСТАТ, относно документите, оповестявани чрез икономическо издание или чрез интернет:
 
  • публикуването на декларации за липса на дейност по чл. 38, ал. 9, т. 2б /при липса на дейност през 2019 г./ – до 30.06.2020 г.
  • публикуване на годишни финансови отчети (ГФО) по чл. 38, ал. 1, т. 3 – до 30.09.2020 г.
За субектите, регистрирани в Търговски регистър, относно документите, оповестявании в Търговския регистър:
 
  • публикуването на декларации за липса на дейност по чл. 38, ал. 9, т. 2а в ТР /при липса на дейност през 2019 г./ – до 30.06.2020 г.
  • публикуване на годишни финансови отчети (ГФО) по чл. 38, ал. 1, т. 1 в ТР – до 30.09.2020 г.

СВЪРЗАНИ СТРАНИЦИ: