АКТУАЛНИ СРОКОВЕ за публикуване на годишни финансови отчети (ГФО) през 2024 г.

Актуални  срокове през 2024 г., съгласно Закона за счетоводство /бр. 105 от 19.12.2023 г., в сила от 1.01.2024 г./

 
За субектите, регистрирани по БУЛСТАТ, относно документите, оповестявани чрез икономическо издание или чрез интернет:
 
  • публикуването на декларации за липса на дейност по чл. 38, ал. 1, т. 3 /при липса на дейност през 2023 г./ – до 30.06.2024 г.
  • публикуване на годишни финансови отчети (ГФО) по чл. 38, ал. 9, т. 2 – до 30.09.2024 г.
За субектите, регистрирани в Търговски регистър, относно документите, оповестявании в Търговския регистър:
 
  • публикуването на декларации за липса на дейност по чл. 38, ал. 9, т. 2а в ТР /при липса на дейност през 2023 г./ – до 30.06.2024 г.
  • публикуване на годишни финансови отчети (ГФО) по чл. 38, ал. 1, т. 1 в ТР – до 30.09.2024 г.

СВЪРЗАНИ СТРАНИЦИ:

АКТУАЛНИ СРОКОВЕ за публикуване на годишни финансови отчети (ГФО) през 2024 г.
Scroll to top