Форма за публикуване на ГФО в електронен регистър на www.info-m.eu

Администратор на услугата е Инфо-М ООД с ЕИК 203398419, адрес: гр.Пловдив, ул. “Петко Каравелов” 9, тел. за контакт: 0888688632, лице за контакт:  Константина Велкова

Ползването на УСЛУГАТА е обвързано с плащане по банкова сметка на:

Титуляр: ИНФО-М ООД
IBAN: BG74FINV91501016448699
Основание: публикуване на ГФО , {булстат на организацията}

Ще публикуваме документите веднага, а след потвърждаване на плащането ще получите електронна фактура и удостоверение за публикацията.

Цена 51,60 лв./ за 1 бр ГФО – срок на съхранение на сървъра , съгласно актуалния Закон за счетоводството.


ФОРМА ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ГФО

    В сайта в РЕГИСТЪР ГФО ще се публикуват само име на фирма и булстат и документи:

    Моля прикачете един или повече документи за публикуване
    разрешени формати jpg, jpeg, pdf, doc, docx, rtf, txt, xls, xlsx.

    Scroll to top