Форма за публикуване на ГФО в електронен регистър на www.info-m.eu

Администратор на услугата е Инфо-М ООД с ЕИК 203398419, адрес: гр.Пловдив, ул. „Петко Каравелов“ 9, тел. за контакт: 032 293 292, лице за контакт:  Константина Велкова

Ползването на УСЛУГАТА е обвързано с плащане по банкова сметка на:

Титуляр: ИНФО-М ООД
IBAN: BG74FINV91501016448699
Основание: публикуване на ГФО , {булстат на организацията}

Ще публикуваме документите веднага, а след потвърждаване на плащането ще получите електронна фактура и удостоверение за публикацията.

Цена 38,40 лв / за 1 бр ГФО – срок на съхранение на сървъра , съгласно актуалния Закон за счетоводството.


ФОРМА ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ГФО

Може да качвате няколко файла едновременно или да ги добавяте един по един. Разрешен формат jpg, pdf, jpeg.

Информацията , изисквана в следващите полета се отнася само до данни за контакт с юридически лица, няма да се публикува и ще се използва само от администратора по въпроси във връзка с предоставяне на настоящата услуга. Изпращайки този формуляр, вие се съгласявате с обработката на събраната информация, само с цел обратна връзка с вас по конкретния повод, който вие сте заявили. Имате право да оттеглите съгласието си по всяко време, като изпратите имейл до privacy@info-m.eu
Всичко, което желаете да добавите в допълнение , моля не въвеждайте лични данни на физически лица, ако съобщението съдържа такива , те ще бъдат веднага унищожавани.