Референции

ХЪС ООД, гр.Пловдив


“С настоящата референция от името на ХЪС ООД бихме искали да изкажем своята положителна оценка от съвместната ни работа с  Инфо-М ООД .
От 2006 година ползваме правно-информационни софтуерни продукти, разпространявани от компанията, с едновременно обучение на служителите за работа със  системата .
През 2018  година надградихме сътрудничеството си, като експертите от фирмата  внедриха  иновативна уеб базирана система в едно с консултантска услуга, в съответствие с изискванията на Общия регламент за защита на личните данни и действащото национално законодателство.
Препоръчваме Инфо-М като доверен партньор за услуги  в областта на ИКТ технологиите.”

МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР ПЛОВДИВ, гр.Пловдив


“Настоящата референция се издава на Инфо-М ООД, като свидетелство за нашето успешно сътрудничество от 2018 година, когато качествено и бързо имплементирахме уеб базирана софтуерна система за водене на регистри по чл.30 на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните), заедно с обучение на персонала и консултантска услуга за въвеждане на организацията ни в съответствие с изискванията на Общ Регламент за защита на данните и приложимото европейско законодателство. Изключително доволни сме от компетентно и добре свършената работа от екипа на Инфо-М ООД. Продължаваме да ползваме услугите на фирмата във връзка с текущи консултации по GDPR съответствие.

Изберете Инфо-М за доверен партньор в областта на софтуерните решения и консултантски услуги.”

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА


“ОБЩИНА БЕРКОВИЦА издава настоящата референция на Инфо-М ООД, гр. Пловдив, като с това удостоверява положителната си оценка за съвместната ни работа.
Във връзка с новите изменения на ЗОП и нуждата от своевременна административна подготовка и своевременна софтуерна осигуреност от страна на възложителите на обществени поръчки, чрез методи на оценка и анализ на предварителни консултации, екипът на Инфо-М ООД, ни съдейства да намерим най-подходящото комплексно решение.
Съчетанието на специалисти в областта на правото ,информационните технологии и администрацията добавя към проекта качествена комбинация между приложен софтуер и коректна поддръжка съгласно изискванията на действащото законодателство.
Изграденото доверие и положителните отзиви към фирмата са в резултат на проявената коректност, доказани възможности и най-вече квалифициран персонал.
Всичко това ни дава основания да препоръчаме Инфо-М ООД, гр. Пловдив, с управител Константина Велкова , като подходящ и желан партньор на бъдещо дългосрочно сътрудничество.”

БОР ЧВОР ЕООД, гр.Пловдив


“С настоящата рефернция бихме искали да изразим нашите впечатления от съвместната ни работа с Инфо-М  ООД .
От 2009 година използваме услугите им по поддръжка и консултация  на правно –информационни системи . Изборът на Инфо-М ООД за изграждане на цялостна концепция и внедряване на консултантска услуга и софтуер в областта на защитата на личните данни, отговори изцяло на нашите очаквания и изисквания .
От името на Бор Чвор  ЕООД бих искал да препоръчам  Инфо-М  ООД  като надежден партньор разполагащ със силен екип от опитни и доказани професионалисти в областта на информационните технологии, софтуерни решения и консултантски услуги, свързани с тях .
Препоръчваме Инфо-М като доверен партньор за софтуерни решения.”

ОБЩИНА ПЕТРИЧ


“След разговори с доста софтуерни компании , ние се спряхме на Инфо-М за разработка на продукта : Уеб базирана система „Профил на купувача“.
Във връзка с новите изменения на ЗОП и нуждата от своевременна административна подготовка и адекватна софтуерна осигуреност от страна на възложителите на обществени поръчки , чрез метода на оценка и анализ и предварителни консултации Инфо-М ни съдейства да намерим най-подходящото софтуерно решение за интегриране и законосъобразно оповестяване на процедурите по ЗОП и последващата им поддръжка съгласно нормативната уредба.
Офертата на Инфо-М беше оптималната комбинация на срокове за изпълнение и цена .
При разработката на профила на купувача на Община Петрич, екипът на Инфо-М доказа софтуерните ,техническите, административни и юридически познания , които им позволяват да проектират и поддържат система , която е гарантирано технически и правно издържана и в съответствие с конкретните нужди, изисквания и бюджет .
Съвместната ни работа показа, че сме направили правилния избор. Инфо-М разполага с необходимите ресурси да реализира IT проекти, като работи много добре с клиента за постигане на оптимални резултати.”

КАСТ ФУТУРА – БГ ЕООД, гр.Пловдив


“Настоящата референция се издава на Инфо-М ООД  ,  в качеството на наш партньор от  2015 година  , като доставчик на правно-информационен софтуер. От   През 2018  година успешно внедрихме уеб базирана софтуерна система, относно  изискванията на Общия регламент за защита на личните данни , ведно с обучение и консултантска услуга за привеждане на организацията ни съгласно изискванията на  европейското законодателство.
Препоръчваме Инфо-М като доверен партньор за софтуерни решения.”

 

 

АПИС ЕВРОПА АД


С настоящата референция бихме желали да изразим  задоволството си от дългогодишната съвместна работа с ИНФО-М ООД в областта на внедряването на правно-информационните продукти на „АПИС ЕВРОПА“ АД .

Имаме отлични впечатления от работата си с Инфо-М ООД. Внедряването на правно-информационните системи в клиентските бази в продължение на близо три десетилетия доказва високите професионални качества на екипа, умението му да осъществява работещи контакти и добро разбирателство със своите клиенти и партньори.

Хората, работещи в Инфо-М ООД имат добра подготовка в областта на софтуерните системи, надграждат своите професионални и търговски умения, предоставят компетентни консултации на потребителите, което определя и успеха на екипа при запознаването и внедряване на нашите продукти  при клиентите.

Убедено можем да кажем, че сътрудничеството ни с Инфо-М ООД ни дава основание да дадем висока оценка за качеството на работата му и да го препоръчаме като надежден партньор, разполагащ с екип от професионалисти, работещи активно за постигане на поставените цели.

 

 

Scroll to top