СОФТУЕРНИ РЕШЕНИЯ

Софтуер по поръчка

Разработка на уеб базиран персонализиран софтуер за специфични нужди извън широкото потребление, бързи и надеждни апликации в кратки срокове, модули с възможност за доработка, надграждане и разширяване, с цел да се осигури удобство в работата на потребителя;

ПОВЕЧЕ

Мобилни приложения

Консултация и разработка на качествени native мобилни приложения за Android и iOS с модерен UI дизайн и отличен UX за смартфони и таблети. Иновативни продукти, идеи и концепция, стилна визия, висока производителност, бързина и стабилност на апликациите;

ПОВЕЧЕ

Облачни услуги

Изготвяне на облачни инфраструктурни проекти - дизайн, проектиране, доставка и внедряване на облачни решения. Миграция и анализ на данни, виртуализация на физическа инфраструктура, оптимизиране на производителността и намаляне на разходите;

ПОВЕЧЕ

GDPR Info-Мanage data ®

Онлайн платформата за GDPR съответствие: от 25 март 2018г. Общ регламент за защита на данните налага нови права на лицата и нови задължения на администратори и обработващи лични данни, свързани с отчетност и сигурност на данните, касае пряко всички организации;

ПОВЕЧЕ

Апис

Правно-информационни продукти АПИС с изградени функционалности и връзки, улесняващи потребителя: информация от нормативната уредба на българското и европейското право, търговки регистър, публични регистри, процедури и формуляри, финансови анализи;

ПОВЕЧЕ

Профил на купувача

Само за ВЪЗЛОЖИТЕЛИ на ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ: уеб базирана платформа за управление цикъла на обществените поръчки по ЗОП с лесен интерфейс и техническа поддръжка 24/7, предефинирана структура със спазени законови изисквания, изключваща пропуски;

ПОВЕЧЕ

INVOICE-INFO

Онлайн система за фактуриране: цени от 10 лв на месец, собствено лого, достъп от всеки компютър, автоматизирано попълване на данните, експорт в .pdf, адаптивност към бази данни, възможност за внасяне на създадени вече бази данни клиенти / артикули;

ПОВЕЧЕ

Info-GPStrack

Система за gps проследяване и контрол, специално разработена за нуждите на бизнеса: за оптимизация на бизнес процесите, свързани с превозни средства и управление на маршрутите , разхода на гориво и времето на престой, без инсталация на софтуер;

ПОВЕЧЕ