028Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект „Реконструкция на вътрешно разпределителна водоснабдителна мрежа на гр. Петрич, включваща 9 бр. улици

Дата и час на публикуване: 25/4/18 2:53 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 201804028
Вид на процедурата: Публично състезание
Статус: Активна
Наименование: Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект „Реконструкция на вътрешно разпределителна водоснабдителна мрежа на гр. Петрич, включваща 9 бр. улици
Описание: Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект „Реконструкция на вътрешно разпределителна водоснабдителна мрежа на гр. Петрич, включваща 9 бр. улици“ - Ул.Яне Сандански -участък между ул." Цар Борис III" и ул. "Рокфелер"- с дължина L= 700 m - Ул.“Васил Кънчев“- участък между ул.“Пирин“ и ул.“Рокфелер- с дължина L= 300 m; - Ул.“Демир Хисар“- участък между ул.“Васил Кънчев“ и ул.“Кочо Мавродиев- с дължина L= 140 m; - Ул.“Кочо Мавродиев“- участък между ул.“Демир Хисар“ и ул.“Тетово"- с дължина L= 160 m; - Ул.“Тетово"- участък между ул.“Кочо Мавродиев“ и ул.“Ел Тепе"- с дължина L= 230 m; - Ул.“Екзарх Йосиф“- участък между ул.“Кап.Джингаров“ и ул.“България"- с дължина L= 376 m; - Ул.“Кап.Джингаров“- участък между ул.“Стоян Търнаджиев“ и ул.“Екзарх Йосиф“ - с дължина L= 70 m; - Ул.“Стоян Търнаджиев“- участък между Ул.“Кап.Джингаров“ и ул.“Македония"- с дължина L= 86 m; -Ул.“Пейо Яворов“ - с дължина L= 300 m
Номер на преписка в АОП: 00212-2018-0014
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 1348000 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферти: 29/5/18 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 30/5/18 11:00 am

 

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedFile size
docDokumentaciq_Petrich_201825.04.2018 15:56 1 MB
zipespd-request (16)25.04.2018 15:56 92 kB
pdfдокументация25.04.2018 15:56 10 MB
pdfобявление25.04.2018 15:56 870 kB
pdfрешение25.04.2018 15:56 340 kB
pdfСъобщение за отваряне на ценови предложения13.06.2018 16:28 39 kB
pdfпротокол №122.06.2018 11:09 626 kB
pdfпротокол №222.06.2018 11:09 224 kB
pdfдоклад22.06.2018 11:09 685 kB
pdfрешение22.06.2018 11:09 95 kB
pdfdogowor06.08.2018 15:55 744 kB
jpgдиаграма на механиэацията 106.08.2018 15:55 2 MB
jpgдиаграма на работната ръка 206.08.2018 15:55 4 MB
pdfобявление за възложена поръчка06.08.2018 15:55 594 kB
pdfтехническа спецификация06.08.2018 15:55 977 kB
pdfтехническо предложение06.08.2018 15:55 9 MB
pdfценово предложение06.08.2018 15:55 162 kB
zipдиаграма на работната ръка 106.08.2018 15:55 5 MB
zipдиаграма на работната ръка 306.08.2018 15:55 5 MB
zipдиаграма на механизацията 206.08.2018 15:55 3 MB
zipлинеен график06.08.2018 15:55 1 MB