030-„Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Основен ремонт на покрив на Народно читалище „Братя Миладинови 1914 г.”, гр. Петрич”

Дата и час на публикуване: 27/4/18 11:40 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1804030
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Прекратена
Наименование: „Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Основен ремонт на покрив на Народно читалище „Братя Миладинови 1914 г.”, гр. Петрич”
Описание: Предмет на поръчката е проектиране и изпълнение на СМР и извършване на авторски надзор на обект „Основен ремонт на покрив на Народно читалище „Братя Миладинови 1914 г.” гр.Петрич”.
Номер на преписка в АОП: ID 9075427
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 54166.67 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферти: 16/5/18 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 17/5/18 11:00 am

 

Прикачени документи

# File Date added File size
1 pdf обява 27/04/2018 11:39 333 KB
2 pdf указания за участие 27/04/2018 11:39 5 MB
3 xls KС_образец 27/04/2018 11:40 49 KB
4 doc Проект на договор 27/04/2018 11:40 164 KB
5 doc Техническа спецификация 27/04/2018 11:40 247 KB
6 doc Указания за подготовка на офертата и образци на документи 27/04/2018 11:40 390 KB
7 pdf Съобщение по чл. 193 от ЗОП 03/05/2018 15:41 66 KB