030-„Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Основен ремонт на покрив на Народно читалище „Братя Миладинови 1914 г.”, гр. Петрич”

Дата и час на публикуване: 27/4/18 11:40 am
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1804030
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Прекратена
Наименование: „Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Основен ремонт на покрив на Народно читалище „Братя Миладинови 1914 г.”, гр. Петрич”
Описание: Предмет на поръчката е проектиране и изпълнение на СМР и извършване на авторски надзор на обект „Основен ремонт на покрив на Народно читалище „Братя Миладинови 1914 г.” гр.Петрич”.
Номер на преписка в АОП: ID 9075427
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 54166.67 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферти: 16/5/18 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 17/5/18 11:00 am

 

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedFile size
pdfобява27.04.2018 11:39 333 kB
pdfуказания за участие27.04.2018 11:39 5 MB
xlsKС_образец27.04.2018 11:40 49 kB
docПроект на договор27.04.2018 11:40 164 kB
docТехническа спецификация27.04.2018 11:40 247 kB
docУказания за подготовка на офертата и образци на документи27.04.2018 11:40 390 kB
pdfСъобщение по чл. 193 от ЗОП03.05.2018 15:41 66 kB