029„Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за обект “Благоустрояване улици с. Първомай” – 1. ул. “Георги Измирлиев” от кръстовище с ул. “Маркови кладенци” до кръстовище с ул. “Огражден”; 2. ул. “Отец Паисий” от кръстовище с ул. “Огражден” до кръстовище с ул. “Младост”; 3. ул. “Гоце Делчев” от кръстовище с ул. “Огражден” до кръстовище с ул. “Маркови кладенци”; 4. ул. “Русия” от кръстовище с ул. “Огражден” до кръстовище с ул. “Младост”; 5. ул. “Самуилова крепост” от кръстовище с ул. “Маркови кладенци” до кръстовище с ул. “Огражден”.

Дата и час на публикуване: 25/4/18 3:20 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1804029
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Прекратена
Наименование: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за обект "Благоустрояване улици с. Първомай" - 1. ул. "Георги Измирлиев" от кръстовище с ул. "Маркови кладенци" до кръстовище с ул. "Огражден"; 2. ул. "Отец Паисий" от кръстовище с ул. "Огражден" до кръстовище с ул. "Младост"; 3. ул. "Гоце Делчев" от кръстовище с ул. "Огражден" до кръстовище с ул. "Маркови кладенци"; 4. ул. "Русия" от кръстовище с ул. "Огражден" до кръстовище с ул. "Младост"; 5. ул. "Самуилова крепост" от кръстовище с ул. "Маркови кладенци" до кръстовище с ул. "Огражден".
Описание: Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за обект "Благоустрояване улици с. Първомай" - 1. ул. "Георги Измирлиев" от кръстовище с ул. "Маркови кладенци" до кръстовище с ул. "Огражден"; 2. ул. "Отец Паисий" от кръстовище с ул. "Огражден" до кръстовище с ул. "Младост"; 3. ул. "Гоце Делчев" от кръстовище с ул. "Огражден" до кръстовище с ул. "Маркови кладенци"; 4. ул. "Русия" от кръстовище с ул. "Огражден" до кръстовище с ул. "Младост"; 5. ул. "Самуилова крепост" от кръстовище с ул. "Маркови кладенци" до кръстовище с ул. "Огражден.
Номер на преписка в АОП: 9075315
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 252500 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферти: 15/5/18 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 16/5/18 11:00 am

 

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedFile size
pdfобява25.04.2018 15:25 664 kB
pdfуказания за участие25.04.2018 15:25 4 MB
doc2_tehnicheska_spesifikatcia+AN25.04.2018 15:28 214 kB
xlsKС_образец25.04.2018 15:28 61 kB
docПетрич__Указания Инженеринг улици Първомай25.04.2018 15:28 389 kB
docПроект на договор25.04.2018 15:28 163 kB
pdfСъобщение по чл. 193 ЗОП30.04.2018 16:22 84 kB