034-„Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Ремонт на ул. „Кирил и Методий“, с. Рупите“

Дата и час на публикуване: 14/5/18 4:23 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1805034
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Възложена
Наименование: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Ремонт на ул. „Кирил и Методий“, с. Рупите“
Описание: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Ремонт на ул. „Кирил и Методий“, с. Рупите“
Номер на преписка в АОП: ID 9076016
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 84166.67 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферти: 5/6/18 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 6/6/18 11:00 am

 

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedFile size
xlsKС_образец14.05.2018 16:25 40 kB
docОбява14.05.2018 16:25 115 kB
pdfобява14.05.2018 16:25 327 kB
docПроект на договор14.05.2018 16:25 162 kB
docтехническа спецификация14.05.2018 16:25 164 kB
pdfУказания с приложения14.05.2018 16:25 4 MB
docУказания14.05.2018 16:25 369 kB
pdfинформация за удължаване на срока за получаване на оферти31.05.2018 17:09 104 kB
pdfПротокол27.06.2018 16:50 819 kB
zipДоговор02.08.2018 16:09 6 MB