034-„Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Ремонт на ул. „Кирил и Методий“, с. Рупите“

Дата и час на публикуване: 14/5/18 4:23 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1805034
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Възложена
Наименование: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Ремонт на ул. „Кирил и Методий“, с. Рупите“
Описание: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Ремонт на ул. „Кирил и Методий“, с. Рупите“
Номер на преписка в АОП: ID 9076016
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 84166.67 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферти: 5/6/18 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 6/6/18 11:00 am

 

Прикачени документи

# File Date added File size
1 xls KС_образец 14/05/2018 16:25 40 KB
2 doc Обява 14/05/2018 16:25 115 KB
3 pdf обява 14/05/2018 16:25 327 KB
4 doc Проект на договор 14/05/2018 16:25 162 KB
5 doc техническа спецификация 14/05/2018 16:25 164 KB
6 pdf Указания с приложения 14/05/2018 16:25 4 MB
7 doc Указания 14/05/2018 16:25 369 KB
8 pdf информация за удължаване на срока за получаване на оферти 31/05/2018 17:09 104 KB
9 pdf Протокол 27/06/2018 16:50 819 KB
10 zip Договор 02/08/2018 16:09 6 MB