033-„Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект „Проектиране и изграждане на инсталация за компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за община Петрич“, финансиран по ОПОС 2014-2020 г., по обособени позиции: Обособена позиция 1: „Изработка и доставка на рекламни и информационни материали, включени в списъка по чл. 12, ал.1, т.1 от ЗОП” Обособена позиция 2 : „Изпълнение на мерки за информация и комуникация”

Дата и час на публикуване: 2/5/18 2:13 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1805033
Вид на процедурата: Публично състезание
Статус: Активна
Наименование: „Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект „Проектиране и изграждане на инсталация за компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за община Петрич“, финансиран по ОПОС 2014-2020 г., по обособени позиции: Обособена позиция 1: „Изработка и доставка на рекламни и информационни материали, включени в списъка по чл. 12, ал.1, т.1 от ЗОП” Обособена позиция 2 : „Изпълнение на мерки за информация и комуникация”
Описание: Предмет на настоящата поръчка е „Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект „Проектиране и изграждане на инсталация за компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за община Петрич“, финансиран по ОПОС 2014-2020 г., по обособени позиции: Обособена позиция 1: „Изработка и доставка на рекламни и информационни материали, включени в списъка по чл. 12, ал.1, т.1 от ЗОП” . Предвижда се да бъдат изработени: информационни дипляни и промоционални папки . Обособена позиция 2 : „Изпълнение на мерки за информация и комуникация”. Предвиждат се следните дейности: Изработване на билборд, постоянна информационна табела, промоционални комплекти (химикалки, USB памет), банер със стойка, информационни стикери, плакати формат А3. Организиране и провеждане на пресконференции и церемонии. Бенефициентите, изпълняващи проекти по ОПОС 2014-2020, трябва да информират широката общественост и участниците, като оповестят финансовия принос на ЕС в проекта.
Номер на преписка в АОП: 00212-2018-0015
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 12700 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферти: 29/5/18 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 30/5/18 10:00 am

 

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedFile size
zipespd-request02.05.2018 14:22 87 kB
docobrazci-обособени позиции02.05.2018 14:22 441 kB
docproekt na dogovor _obosobena 102.05.2018 14:22 192 kB
docproekt na dogovor _obosobena 202.05.2018 14:22 206 kB
docred i uslovia za provejdane na procedurata02.05.2018 14:22 279 kB
doctehnicheski specifikacii_obosobena 102.05.2018 14:22 176 kB
doctehnicheski specifikacii_обособена 202.05.2018 14:22 234 kB
pdfДокументация02.05.2018 14:22 4 MB
pdfОбявление02.05.2018 14:22 4 MB
pdfРешение02.05.2018 14:22 381 kB
pdfПрокол №113.06.2018 13:37 404 kB
pdfсъобщение за отваряне на ценови предложения27.06.2018 15:46 52 kB
pdfдоклад20.07.2018 11:46 1 MB
pdfпротокол 220.07.2018 11:46 553 kB
pdfпротокол 320.07.2018 11:46 293 kB
pdfпротокол 420.07.2018 11:46 234 kB
pdfрешение за определяне на изпълнител20.07.2018 11:46 185 kB
pdfдоговор 14413.09.2018 16:01 2 MB
pdfобявление за възложена поръчка13.09.2018 16:01 771 kB
pdfдоговор-14113.09.2018 16:25 1 MB