035-„Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Ремонт на ул. „Антон Попов“, с. Коларово“

Дата и час на публикуване: 15/5/18 3:52 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1805035
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Възложена
Наименование: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Ремонт на ул. „Антон Попов“, с. Коларово“
Описание: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Ремонт на ул. „Антон Попов“, с. Коларово“
Номер на преписка в АОП: 9076084
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 87500 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферти: 7/6/18 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 8/6/18 11:00 am

 

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedFile size
xlsKС_образец15.05.2018 15:53 43 kB
docОбява улица Антон Попов15.05.2018 15:53 116 kB
pdfобява15.05.2018 15:53 325 kB
docПроект на договор15.05.2018 15:53 162 kB
docтехническа спецификация15.05.2018 15:53 175 kB
pdfуказания с приложения15.05.2018 15:53 4 MB
docУказания15.05.2018 15:53 371 kB
pdfинформация за удължаване на първоначалния срок04.06.2018 17:13 668 kB
pdfПротокол02.08.2018 13:20 821 kB
zipдоговор19.09.2018 18:02 6 MB