038-„Текущо поддържане и осигуряване на безопасност на уличната и пътна мрежа на Община Петрич по обособени позиции:  Обособена позиция 1 – Ремонт на единични разрушения и деформации по текущото поддържане на уличната и пътна мрежа на Община Петрич;  Обособена позиция 2 – Възстановяване, опресняване, изтриване на стара и полагане на нова хоризонтална пътна маркировка на територията на община Петрич“

Дата и час на публикуване: 5/6/18 4:00 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1806038
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Възложена
Наименование: „Текущо поддържане и осигуряване на безопасност на уличната и пътна мрежа на Община Петрич по обособени позиции:  Обособена позиция 1 – Ремонт на единични разрушения и деформации по текущото поддържане на уличната и пътна мрежа на Община Петрич;  Обособена позиция 2 - Възстановяване, опресняване, изтриване на стара и полагане на нова хоризонтална пътна маркировка на територията на община Петрич“
Описание: При ремонт (изкърпване) на уличната асфалтобетонна настилка за 1 м² са включени следните видове дейности:  Изрязване на асфалтобетонна настилка с нож (фугорез  Разкъртване на стара асфалтобетонна настилка  Фрезоване на асфалтобетонна настилка  Почистване и подготовка на мястото за изкърпване  Полагане на трошенокаменна настилка 30 см  Грундиране с битумна емулсия за свързване на асфалтов пласт  Ръчно полагане на асфалтов кърпеж с дебелина на пласта от 4 до 6 см  Машинно полагане на асфалтобетон с дебелина от 4 см  Доставка на асфалтобетонна смес  Механично валиране на положената настилка  Натоварване и транспорт на строителни отпадъци
Номер на преписка в АОП: 9076853
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 200000 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферти: 27/6/18 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 28/6/18 11:00 am

 

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedFile size
docобява05.06.2018 16:15 141 kB
docПроект на договор05.06.2018 16:15 138 kB
docтехническа спесификация05.06.2018 16:15 183 kB
docуказания05.06.2018 16:15 357 kB
pdfобява05.06.2018 16:20 541 kB
pdfуказания с приложения05.06.2018 16:20 4 MB
pdfДоговор по обособена позиция №214.06.2018 13:41 634 kB
pdfИнформацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти22.06.2018 11:37 164 kB
pdfПротокол10.08.2018 11:21 657 kB
zipдоговор10.09.2018 13:49 8 MB