039-„Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за изграждане на 2 бр. нови сондажи и трафопост на р. Струмешница”

Дата и час на публикуване: 7/6/18 5:21 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1806039
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Активна
Наименование: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за изграждане на 2 бр. нови сондажи и трафопост на р. Струмешница”
Описание: Предмет на настоящата поръчка е проектиране и изпълнение на СМР и извършване на авторски надзор за изграждане на 2 бр. нови сондажи и трафопост на р. Струмешница”
Номер на преписка в АОП: 9076987
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 121000 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферти: 28/6/18 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 29/6/18 10:00 am

 

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedFile size
docОбява07.06.2018 17:26 154 kB
pdfобява07.06.2018 17:26 712 kB
docТехническа-спецификация07.06.2018 17:26 233 kB
docУказания07.06.2018 17:26 354 kB
pdfуказания07.06.2018 17:26 3 MB
docпроект на договор07.06.2018 18:31 216 kB
pdfпроект на договор07.06.2018 18:31 1 MB
pdfИнформацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти25.06.2018 17:08 110 kB
pdfПротокол11.07.2018 17:02 1 MB