041-Инженеринг за обект ” Ремонт на улична настилка и обособяване на паркинг на ул. „Сандо Китанов“, гр. Петрич”

Дата и час на публикуване: 14/6/18 2:44 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1806041
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Възложена
Наименование: Инженеринг за обект " Ремонт на улична настилка и обособяване на паркинг на ул. „Сандо Китанов“, гр. Петрич”
Описание: Настоящата обществена поръчка има за цел да се разработи проект с изясняване на инвестиционното строително намерение, съдържащо специфичните проучвания при ремонта на улицата, и с който да се определи точната стойност на строителното намерение, и да се изпълнят строително-монтажни работи за ремонт на ул. „Сандо Китанов” в гр. Петрич, както и да се осъществява авторски контрол по време на строителството.
Номер на преписка в АОП: ID 9077243, ID 9077986
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 91666.67 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферти: 5/7/18 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 6/7/18 11:00 am

 

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedFile size
xlskss14.06.2018 14:43 50 kB
docTEHNICHESKA SPESIFIKATCIY14.06.2018 14:43 241 kB
docUKAZANIYA14.06.2018 14:43 374 kB
pdfдоговор проект14.06.2018 14:43 1 MB
docОбява улица Сандо Китанов14.06.2018 14:43 154 kB
pdfобява14.06.2018 14:43 712 kB
docПроект на договор14.06.2018 14:43 162 kB
pdfтехническа спецификация14.06.2018 14:43 1 MB
pdfПриложение към техническата спецификация14.06.2018 14:45 35 kB
pdfуказания14.06.2018 15:05 2 MB
pdfинформация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти02.07.2018 17:26 124 kB
pdfПротокол №117.07.2018 15:39 857 kB
zipдоговор10.08.2018 11:11 12 MB