042- „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за обект “Благоустрояване улици с. Първомай” – 1. ул. “Георги Измирлиев” от кръстовище с ул. “Маркови кладенци” до кръстовище с ул. “Огражден”; 2. ул. “Отец Паисий” от кръстовище с ул. “Огражден” до кръстовище с ул. “Младост”; 3. ул. “Гоце Делчев” от кръстовище с ул. “Огражден” до кръстовище с ул. “Маркови кладенци”; 4. ул. “Русия” от кръстовище с ул. “Огражден” до кръстовище с ул. “Младост”

Дата и час на публикуване: 14/6/18 3:28 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1806042
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Активна
Наименование: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за обект "Благоустрояване улици с. Първомай" - 1. ул. "Георги Измирлиев" от кръстовище с ул. "Маркови кладенци" до кръстовище с ул. "Огражден"; 2. ул. "Отец Паисий" от кръстовище с ул. "Огражден" до кръстовище с ул. "Младост"; 3. ул. "Гоце Делчев" от кръстовище с ул. "Огражден" до кръстовище с ул. "Маркови кладенци"; 4. ул. "Русия" от кръстовище с ул. "Огражден" до кръстовище с ул. "Младост"
Описание: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за обект "Благоустрояване улици с. Първомай" - 1. ул. "Георги Измирлиев" от кръстовище с ул. "Маркови кладенци" до кръстовище с ул. "Огражден"; 2. ул. "Отец Паисий" от кръстовище с ул. "Огражден" до кръстовище с ул. "Младост"; 3. ул. "Гоце Делчев" от кръстовище с ул. "Огражден" до кръстовище с ул. "Маркови кладенци"; 4. ул. "Русия" от кръстовище с ул. "Огражден" до кръстовище с ул. "Младост".
Номер на преписка в АОП: ID9077247 , ID 9077985
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 188250 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферти: 5/7/18 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 6/7/18 2:00 pm

 

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedFile size
xlsKС_образец14.06.2018 15:34 61 kB
docОбява14.06.2018 15:34 118 kB
pdfобява14.06.2018 15:34 322 kB
docПроект на договор14.06.2018 15:34 163 kB
docТехническа спецификация14.06.2018 15:34 206 kB
pdfуказания с приложения14.06.2018 15:34 4 MB
docУказания14.06.2018 15:34 389 kB
pdfинформация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти02.07.2018 17:30 131 kB
pdfПротокол №112.07.2018 14:45 1 MB
pdfДоговор19.07.2018 13:36 14 MB
pdfТехническо предложение19.07.2018 13:36 12 MB
pdfЦеново предложение19.07.2018 13:36 4 MB
jpgЛинеен график19.07.2018 13:37 1 MB
jpgДиаграма на механизацията19.07.2018 13:38 1 MB
jpgДиаграма на работната ръка 119.07.2018 13:38 589 kB
jpgДиаграма на работната ръка 219.07.2018 13:38 558 kB