040-Основен ремонт на Югозападна болница филиал гр. Петрич – Първи етап

Дата и час на публикуване: 8/6/18 1:41 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1806040
Вид на процедурата: Публично състезание
Статус: Възложена
Наименование: Основен ремонт на Югозападна болница филиал гр. Петрич – Първи етап
Описание: Демонтаж на съществуваща дограма по фасади – 669,46 кв.м., Демонтаж на интериорни врати – 763,02 м2, Доставка и монтаж на PVC петкамерна дограма с двоен стъклопакет, с коефициент на топлопреминаване UНомер на преписка в АОП: 00212-2018-0017
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 464000 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферти: 10/7/18 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 11/7/18 10:00 am

 

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedFile size
zipPDF_BLOCK_A08.06.2018 13:43 14 MB
zipPDF_BLOCK_V_G108.06.2018 13:44 14 MB
pdfдокументация08.06.2018 13:45 3 MB
pdfобявление08.06.2018 13:45 940 kB
pdfприл 2 проект на договор08.06.2018 13:45 2 MB
pdfприл.1 техн.спецификация08.06.2018 13:45 1 MB
pdfприл.3 образци08.06.2018 13:45 2 MB
pdfрешение08.06.2018 13:45 436 kB
docDogovor Bolnitza Petrich 2018-06-0808.06.2018 13:45 285 kB
docDokumentaciya Bolnitza Petrich 2018-06-0808.06.2018 13:45 329 kB
docObrazec 2 ESPD-BG1 Bolnitza Petrich 2018-05-1808.06.2018 13:45 209 kB
xlsObrazec 8 KSS Bolnitza Petrich 2018-06-0808.06.2018 13:45 46 kB
docxPrilozhenie № 3 Obrazci Bolnitza Petrich 2018-06-0808.06.2018 13:46 35 kB
docTS Bolnitza Petrich 2018-06-0808.06.2018 13:46 334 kB
zipespd-request08.06.2018 13:58 103 kB
pdfСъобщение за отваряне на ценовите предложения18.07.2018 15:37 36 kB
pdfПротокол №126.07.2018 14:30 1 MB
pdfПротокол №226.07.2018 14:30 185 kB
pdfРешение за определяне на изпълнител26.07.2018 14:30 78 kB
pdfдоговор31.10.2018 14:00 2 MB
pdfобявление за възложена поръчка31.10.2018 14:00 574 kB
pdfтехническо предложение31.10.2018 14:00 6 MB
pdfценово предложение31.10.2018 14:00 2 MB