040-Основен ремонт на Югозападна болница филиал гр. Петрич – Първи етап

Дата и час на публикуване: 8/6/18 1:41 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1806040
Вид на процедурата: Публично състезание
Статус: Възложена
Наименование: Основен ремонт на Югозападна болница филиал гр. Петрич – Първи етап
Описание: Демонтаж на съществуваща дограма по фасади – 669,46 кв.м., Демонтаж на интериорни врати – 763,02 м2, Доставка и монтаж на PVC петкамерна дограма с двоен стъклопакет, с коефициент на топлопреминаване U<1,40 W/m2K – 559,93 м2, Доставка и монтаж на алуминиева дограма с двоен стъклопакет, с коефициент на топлопреминаване U<1,70 W/m2K – 63,78 м2, Доставка и монтаж на Алуминиева дограма с коефициент на топлопреминаване U<1,70 W/m2K за входните противопожарни врати с антипаник брави – 64,35 м2, Доставка и монтаж на PVC дограма с коефициент на топлопреминаване U<1,40 W/m2K – 143,91 м2, Доставка и монтаж на Алуминиева дограма с коефициент на топлопреминаване U<1,70 W/m2K – 181,26 м2., Доставка и монтаж на алуминиеви интериорни врати – 478,10 м2, Вътрешнообръщане около дограмата, ширина до 15см включително шпакловка и ръбохранител – 2032,40 м, Подмяна на вертикалните щрангове и подвързващата арматура към тях за Блок В – Г 1 – 1150 м, Изграждане на нова абонатна станция в сутерена на блок Г 1
Номер на преписка в АОП: 00212-2018-0017
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 464000 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферти: 10/7/18 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 11/7/18 10:00 am

 

Прикачени документи

# File Date added File size
1 zip PDF_BLOCK_A 08/06/2018 13:43 14 MB
2 zip PDF_BLOCK_V_G1 08/06/2018 13:44 14 MB
3 pdf документация 08/06/2018 13:44 3 MB
4 pdf обявление 08/06/2018 13:44 940 KB
5 pdf прил 2 проект на договор 08/06/2018 13:44 2 MB
6 pdf прил.1 техн.спецификация 08/06/2018 13:44 1 MB
7 pdf прил.3 образци 08/06/2018 13:45 2 MB
8 pdf решение 08/06/2018 13:45 436 KB
9 doc Dogovor Bolnitza Petrich 2018-06-08 08/06/2018 13:45 285 KB
10 doc Dokumentaciya Bolnitza Petrich 2018-06-08 08/06/2018 13:45 329 KB
11 doc Obrazec 2 ESPD-BG1 Bolnitza Petrich 2018-05-18 08/06/2018 13:45 209 KB
12 xls Obrazec 8 KSS Bolnitza Petrich 2018-06-08 08/06/2018 13:45 46 KB
13 doc Prilozhenie № 3 Obrazci Bolnitza Petrich 2018-06-08 08/06/2018 13:46 35 KB
14 doc TS Bolnitza Petrich 2018-06-08 08/06/2018 13:46 334 KB
15 zip espd-request 08/06/2018 13:58 103 KB
16 pdf Съобщение за отваряне на ценовите предложения 18/07/2018 15:37 36 KB
17 pdf Протокол №1 26/07/2018 14:29 1 MB
18 pdf Протокол №2 26/07/2018 14:29 185 KB
19 pdf Решение за определяне на изпълнител 26/07/2018 14:29 78 KB
20 pdf договор 31/10/2018 13:59 2 MB
21 pdf обявление за възложена поръчка 31/10/2018 13:59 574 KB
22 pdf техническо предложение 31/10/2018 14:00 6 MB
23 pdf ценово предложение 31/10/2018 14:00 2 MB