058-Проектиране на канализация в с. Първомай, община Петрич

Дата и час на публикуване: 5/11/18 4:28 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1811058
Вид на процедурата: Публично състезание
Статус: Възложена
Наименование: Проектиране на канализация в с. Първомай, община Петрич
Описание: Поръчката включва изпълнение на следните дейности: Изработване на технически инвестиционен проект за обекти реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа с дължина 10 км и изграждане на пречиствателна станция за битово-отпадъчни води (ПСОВ) в с. Първомай, Община Петрич и упражняване на авторски надзор по време на строителството.
Номер на преписка в АОП: 00212-2018-0027
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 112100 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферти: 23/11/18 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 26/11/18 10:00 am

 

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedFile size
docDogovor Proektirane Kanalizaciya 2018-11-0202.11.2018 16:37 183 kB
docDokumentacia Proektirane Kanalizaciya 2018-11-0202.11.2018 16:37 322 kB
docObrazec 2 ESPD-BG1 Kanalizaciya 2018-11-0202.11.2018 16:37 239 kB
docxPrilozhenie № 3 Obrazci Kanalizaciya 2018-11-0202.11.2018 16:37 35 kB
docZadanie_Sewer_PSOV_Pyrvomay 2018-11-0202.11.2018 16:37 157 kB
pdfдокументация02.11.2018 16:37 10 MB
pdfобявление02.11.2018 16:37 1 MB
pdfрешение02.11.2018 16:37 395 kB
zipespd-request02.11.2018 16:45 93 kB
pdfразяснение 07.11.1807.11.2018 16:13 109 kB
pdfсъобщение за отваряне на цени03.12.2018 15:37 37 kB
pdfПротокол №111.12.2018 14:26 885 kB
pdfПротокол №211.12.2018 14:26 250 kB
pdfРешение11.12.2018 14:26 73 kB
jpgScan-006031.01.2019 14:46 1 MB
jpgScan-006131.01.2019 14:46 1 MB
jpgScan-006231.01.2019 14:46 937 kB
pdfдоговор за възлагане на обществена поръчка №231.01.2019 14:46 7 MB
pdfобявление за възложена поръчка31.01.2019 14:46 556 kB
pdfтехническо предложение31.01.2019 14:46 37 MB
pdfценово предложение31.01.2019 14:46 707 kB