059-“РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА В МУЗЕЙ В УПИ XLIV 603.1710, кв. 53, гр. Петрич”

Дата и час на публикуване: 20/11/18 3:29 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1811059
Вид на процедурата: Пряко договаряне
Статус: Възложена
Наименование: “РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА В МУЗЕЙ В УПИ XLIV 603.1710, кв. 53, гр. Петрич”
Описание: В рамките на настоящата обществена поръчка следва да се извърши реконструкция на съществуваща сграда в музей в УПИ XLIV 603. 1710, кв.53, гр.Петрич. Проекткното решение е развито около съществуваща тухлена стена по северната част на сградата. Конструкцията на новопредвидената част от сградата е монолитна стоманобетонна. Стените са композитни и изпълнени от 15см. бетон; 10см. топлоизолация XPS и 15см. бетон. Бетонната повърхност остава видима в интериор и екстериор. Плочите са стоманобетонни, като бетона остава видим чрез изпердашване при полагането му. Парцела в който се предвижда обектa предмет на настоящия проект граничи с път с трайна настилка ,чрез който се осигурява достъпа до обекта. Показатели на строежа: 1. ЗП= 923,33 м2 2. РЗП = 1846,66 м2 3. брой хора пребивававащи в обекта: - Брой посетители – мах. 150 души, - Брой персонал – 18 души 4. КБ = 7,80 м. Предвидените СМР са подробно описани по позиции и количества в кол. сметка.
Номер на преписка в АОП: 00212-2018-0028
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 1173282.38 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферти: 3/12/18 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 4/12/18 10:00 am

 

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedFile size
docxdogovor20.11.2018 15:35 139 kB
docxObraztci20.11.2018 15:35 294 kB
docPOKANA20.11.2018 15:35 320 kB
pdfpokana20.11.2018 15:35 12 MB
doctehnicheska20.11.2018 15:35 816 kB
xlsxксс20.11.2018 15:35 77 kB
pdfрешение20.11.2018 15:35 470 kB
pdfтехническа спецификация20.11.2018 15:35 5 MB
pdfдоклад05.12.2018 15:20 406 kB
pdfПротокол 105.12.2018 15:20 1,006 kB
pdfРешение за определяне на изпълнител05.12.2018 15:20 102 kB
pdfинформация при производство по обжалване11.12.2018 17:17 119 kB
pdfдоговор12.03.2019 16:33 2 MB
pdfобявление за възложена поръчка12.03.2019 16:33 638 kB
zipЦенова оферта12.03.2019 18:26 51 MB
zipТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ -212.03.2019 18:27 14 MB
pdfТехническо предложение 1а12.03.2019 18:41 4 MB
pdfТехническо предложение 1б12.03.2019 18:41 4 MB
pdfТехническо предложение 1в12.03.2019 18:41 3 MB