057-„Зимно поддържане и снегопочистване на улична мрежа на гр. Петрич и на общинска пътна мрежа за експлоатационни периоди 2018-2019 г. и 2019-2020 г.“, по следните обособени позиции: Обособена позиция №1 – „Зимно поддържане и снегопочистване на улична мрежа на гр. Петрич за експлоатационни периоди 2018-2019 г. и 2019-2020 г.”; Обособена позиция №2 – „Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа в Подгорски и Марикостински район за експлоатационни периоди 2018-2019 г. и 2019-2020 г.”; Обособена позиция №3 – „Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа в Огражденски район за експлоатационни периоди 2018-2019 г. и 2019-2020 г.”

Дата и час на публикуване: 26/10/18 12:10 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1810057
Вид на процедурата: Открита процедура
Статус: Възложена
Наименование: „Зимно поддържане и снегопочистване на улична мрежа на гр. Петрич и на общинска пътна мрежа за експлоатационни периоди 2018-2019 г. и 2019-2020 г.“, по следните обособени позиции: Обособена позиция №1 - „Зимно поддържане и снегопочистване на улична мрежа на гр. Петрич за експлоатационни периоди 2018-2019 г. и 2019-2020 г.”; Обособена позиция №2 - „Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа в Подгорски и Марикостински район за експлоатационни периоди 2018-2019 г. и 2019-2020 г.”; Обособена позиция №3 - „Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа в Огражденски район за експлоатационни периоди 2018-2019 г. и 2019-2020 г.”
Описание: По ОбП№1:Снегопочистване на ул. платна в гр. Петрич с обща дължина 95 км. и Опесъчаване на ул. платна в гр. Петрич -95 км.; По ОбП№2:Снегопочистване на общ. пътна мрежа с обща дълж. 97.1 км. и Опесъчаване на общ. пътна мрежа -97.1 км.; По ОбП№3: Снегопочистване на общ. пътна мрежа с обща дълж. 91.0 км. и Опесъчаване на общ. пътна мрежа -91.0 км. Зимното поддържане на пътищата включва комплекс от дейности, свързани с осигуряване на проходимостта им при зимни условия и премахване или ограничаване на неблагопр. влияние на снега и леда върху условията на движение. Видът и обхватът на работите за зимно поддържане на пътищата се определят в зависимост от приетото за определен път ниво на зимно поддържане. Осн. дейности: 1. Подготв. работи;2. снегозащита на пътищата чрез изсичане на храсти, отстраняване на материали и др. предмети в обхвата на пътя, които водят до образуване на снегонавявания;3. снегопочистване (патрулно и периодично). Дейностите и изскванията са описани в Техн. сп-фикация
Номер на преписка в АОП: 00212-2018-0026
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 342000 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферти: 3/12/18 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 4/12/18 11:00 am

 

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedFile size
pdfрешение26.10.2018 12:29 382 kB
docdogovor29.10.2018 9:28 146 kB
docdokumentatciya29.10.2018 9:28 602 kB
doctehnicheska spesifikatciya29.10.2018 9:28 150 kB
docxЧАСТ ІІ-Методика за оценка29.10.2018 9:28 74 kB
pdfобявление26.10.2018 12:29 1 MB
pdfдокументация29.10.2018 9:28 7 MB
zipespd-request29.10.2018 9:45 90 kB
pdfПротокол №106.12.2018 15:53 777 kB
pdfСъобщение за отваряне на ценовите предложения17.12.2018 10:26 53 kB
pdfДоклад20.12.2018 16:58 1 MB
pdfПротокол №220.12.2018 16:58 2 MB
pdfПротокол №320.12.2018 16:58 677 kB
pdfРешение за определяне на изпълнител20.12.2018 16:58 152 kB
pdfОбявление за възложена поръчка11.02.2019 10:42 1 MB
zipДОГОВОР-№111.02.2019 10:42 7 MB
zipДОГОВОР-№211.02.2019 10:42 4 MB
zipДОГОВОР-№311.02.2019 10:42 7 MB