061-Изпълнение на строително – ремонтни работи на покрив и помещение в двуетажна масивна сграда, находяща се в УПИ I, кв.27 по плана на с. Рупите, общ. Петрич

Дата и час на публикуване: 10/12/18 4:27 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1812060
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Възложена
Наименование: Изпълнение на строително - ремонтни работи на покрив и помещение в двуетажна масивна сграда, находяща се в УПИ I, кв.27 по плана на с. Рупите, общ. Петрич
Описание: Помещението е разположено на вторият етаж на двуетажна, масивна сграда с дървена покривна конструкция, покрита с керемиди, със застроена площ от 210 кв. м., която се намира в УПИ І, кв. 27 по плана на с. Рупите, община Петрич. Представляващата Покривната конструкция е с нарушена цялост, изразяваща се в частично пропадане на места заради огънати по дължината им ребра, изгнила на места дъсчена обшивка, липса на хидроизолация, счупени и разместени керемиди, което е предпоставка за лесно проникване на дъждовната вода в под покривното пространство и до вътрешните помещения на втория етаж на сградата. Дограмата на етажа е метална, което е предпоставка за липса на енергийна ефективност. Помещението се нуждае и от текущ ремонт по вътрешните стени. С ремонтното решение се цели помещението да бъде съхранено, запазено и обновено. Предметът на поръчката обхваща строително-ремонтни работи в помещението и покрива на сградата. Дейностите, включени в ремонта са подробно разписани в КС и са достатъчни за изпълнение на строително-ремонтни работи.
Номер на преписка в АОП: ID 9084111
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 37500 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферти: 3/1/19 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 4/1/19 11:00 am

 

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedFile size
pdfОбява10.12.2018 16:25 328 kB
pdfУказание10.12.2018 16:25 4 MB
docxTehnicheska specifikacia10.12.2018 16:25 71 kB
docUKAZANIYA10.12.2018 16:25 335 kB
docПроект на договор10.12.2018 16:25 156 kB
docOBYAVA10.12.2018 16:26 112 kB
xlsxксс12.12.2018 14:41 12 kB
pdfинформация за удължаване на първоначалния срок27.12.2018 17:34 110 kB
pdfПротокол №122.01.2019 9:20 412 kB
pdfПротокол №206.02.2019 13:33 729 kB
pdfДоговор05.03.2019 14:02 1 MB
pdfТехническо предложение05.03.2019 14:02 14 MB
pdfЦеново предложение05.03.2019 14:02 192 kB