070-Доставка на автомобилни горива (дизелово моторно гориво и автомобилен бензин А95Н) чрез картово зареждане на служебните автомобили на Общинска администрация на Община Петрич и гориво за отопление с код по CPV 09135100-5 за ДДЛРГ “Петър Димитров” с. Първомай и за ЦНСТДМУ – с. Първомай.

Дата и час на публикуване: 22/3/19 3:16 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1903070
Вид на процедурата: Договаряне без предварително обявление
Статус: Възложена
Наименование: Доставка на автомобилни горива (дизелово моторно гориво и автомобилен бензин А95Н) чрез картово зареждане на служебните автомобили на Общинска администрация на Община Петрич и гориво за отопление с код по CPV 09135100-5 за ДДЛРГ "Петър Димитров" с. Първомай и за ЦНСТДМУ - с. Първомай.
Описание: Доставка на автомобилни горива (дизелово моторно гориво и автомобилен бензин А95Н) чрез картово зареждане на служебните автомобили на Общинска администрация на Община Петрич и гориво за отопление с код по CPV 09135100-5 за ДДЛРГ "Петър Димитров" с. Първомай и за ЦНСТДМУ - с. Първомай . Обособени позиции: Об.поз.№ 1- „Доставка на гориво за отопление с код по CPV 09135100-5 за ДДЛРГ "Петър Димитров" с. Първомай и за ЦНСТДМУ - с. Първомай“ .Прогнозно киличество- 30 000 литра: за ДДЛРГ ''Петър Димитров'' с. Първомай -20 000,00 литра; за ЦНСТДМУ - с. Първомай- 10 000,00 литра;Об. поз.№ 2- „Доставка на автомобилни горива (дизелово моторно гориво и автомобилен бензин А95Н) чрез картово зареждане на служебните автомобили на Общинска администрация на Община Петрич от бензиностанции на Изпълнителя на територията на страната“.Прогнозно количество: автомобилен бензин А 95 Н - 10 000,00 литра и дизелово моторно гориво - 10 000,00 литра;Об. поз.№ 3- „Доставка на автомобилни горива (дизелово моторно гориво и автомобилен бензин А95Н) чрез картово зареждане на служебните автомобили на Общинска администрация на Община Петрич от бензиностанции на Изпълнителя на територията на община Петрич“.Прогнозно количество: автомобилен бензин А 95 Н - 10 000,00 литра и дизелово моторно гориво - 20 000,00 литра. Посочените количества са прогнозни и Възложителят си запазва правото да заяви доставка на действително необходимите количества за срока на изпълнение на договора.
Номер на преписка в АОП: 00212-2019-0004
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 163000 лв. без ДДС 

Прикачени документи

# File Date added File size
1 pdf решение за откриване на процедура 22/03/2019 15:24 440 KB
2 pdf Обявление за възложена поръчка 30/04/2019 14:21 929 KB
3 pdf Борсов договор №334 30/04/2019 14:21 493 KB
4 pdf Борсов договор №335 30/04/2019 14:21 456 KB
5 pdf Борсов договор №336 30/04/2019 14:21 447 KB
6 pdf спецификация №1 30/04/2019 14:21 263 KB
7 pdf спецификация №2 30/04/2019 14:21 252 KB
8 pdf спецификация №3 30/04/2019 14:21 251 KB