088Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Център за рехабилитация и интеграция – гр. Петрич”

Дата и час на публикуване: 28/11/19 4:16 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1911088
Вид на процедурата: Публично състезание
Статус: Активна
Наименование: Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Център за рехабилитация и интеграция - гр. Петрич"
Описание: Предметът на настоящата обществена поръчка включва изработване на инвестиционен проект във фаза Работен проект за изграждане на Център за рехабилитация и интеграция - гр. Петрич, изпълнение на необходимите строително – монтажни работи за реализация на проекта и упражняване на ефективен авторски надзор по време на строителството.
Номер на преписка в АОП: 00212-2019-0020
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 989166.66 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферти: 18/12/19 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 19/12/19 10:00 am

 

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedFile size
pdfОбявление28.11.2019 16:14 1 MB
pdfРешение28.11.2019 16:14 442 kB
docДокументация28.11.2019 16:16 406 kB
pdfДокументация28.11.2019 16:16 3 MB
pdfКъм Техническата спецификация28.11.2019 16:16 5 MB
docТехническа спецификация28.11.2019 16:16 421 kB
pdfТехническа спецификация28.11.2019 16:16 7 MB
zipespd-request (1)28.11.2019 16:16 99 kB
docЕЕДОП28.11.2019 16:16 208 kB
pdfОбразци на документи28.11.2019 16:16 4 MB
docxПриложение № 3 Образци28.11.2019 16:16 74 kB
pdfДоговор Проект28.11.2019 16:16 3 MB
docДоговор-проект28.11.2019 16:16 375 kB
zipКоличествена сметка28.11.2019 16:44 7 kB
pdfПротокол №116.01.2020 11:43 596 kB