088Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Център за рехабилитация и интеграция – гр. Петрич”

Дата и час на публикуване: 28/11/19 4:16 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1911088
Вид на процедурата: Публично състезание
Статус: Прекратена
Наименование: Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Център за рехабилитация и интеграция - гр. Петрич"
Описание: Предметът на настоящата обществена поръчка включва изработване на инвестиционен проект във фаза Работен проект за изграждане на Център за рехабилитация и интеграция - гр. Петрич, изпълнение на необходимите строително – монтажни работи за реализация на проекта и упражняване на ефективен авторски надзор по време на строителството.
Номер на преписка в АОП: 00212-2019-0020
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 989166.66 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферти: 18/12/19 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 19/12/19 10:00 am

 

Прикачени документи

# File Date added File size
1 pdf Обявление 28/11/2019 16:14 1 MB
2 pdf Решение 28/11/2019 16:14 442 KB
3 doc Документация 28/11/2019 16:15 406 KB
4 pdf Документация 28/11/2019 16:15 3 MB
5 pdf Към Техническата спецификация 28/11/2019 16:15 5 MB
6 doc Техническа спецификация 28/11/2019 16:15 421 KB
7 pdf Техническа спецификация 28/11/2019 16:15 7 MB
8 zip espd-request (1) 28/11/2019 16:16 99 KB
9 doc ЕЕДОП 28/11/2019 16:16 208 KB
10 pdf Образци на документи 28/11/2019 16:16 4 MB
11 doc Приложение № 3 Образци 28/11/2019 16:16 74 KB
12 pdf Договор Проект 28/11/2019 16:16 3 MB
13 doc Договор-проект 28/11/2019 16:16 375 KB
14 zip Количествена сметка 28/11/2019 16:44 7 KB
15 pdf Протокол №1 16/01/2020 11:43 596 KB
16 pdf Решение за прекратяване 29/05/2020 11:46 117 KB
17 pdf обявление за възложена поръчка 12/06/2020 11:05 597 KB