Инфо-М ООД е бенeфициент по програма – Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 Иновации и конкурентоспособност, BG16RFOP002-2.073 – Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Основна информация за проекта:

Подкрепата по процедура „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ е насочена към микро и малки предприятия, които са икономически засегнати от наложените ограничения във връзка с пандемията COVID-19. Тези категории предприятия са основна и водеща сила за развитието на конкурентно и ефективно производство, и гарантиране на стабилен икономически растеж, както и устойчива заетост.

Основни цели  и резултати  на проекта :

  • Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за преодоляване на последиците от пандемията, недостига на средства и липса на ликвидност, настъпили в резултат от пандемията COVID – 19 ;
  • Резултат  за предприятието е устойчивото развитие и сигурност за работните места, които  не са редуцирани. Запазванeто им през периода на пандемията, във връзка с  това,  че разходите по проекта покриват фонд работна заплата, личен труд на управителя и осигуровките за сметка на републиканския бюджет.
Инфо-М ООД е бенeфициент по програма – Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 Иновации и конкурентоспособност, BG16RFOP002-2.073 – Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
Scroll to top