ИЗПЪЛНЯВАМЕ ПОРЪЧКИТЕ НОРMАЛНО – НОВ РЕЖИМ НА РАБОТА НА ИНФО-М ООД , считано от 13.03.2020г.

Уважаеми клиенти, партньори и приятели,

Във връзка със заповед на Министерство на Здравеопазването от 13.03.2020 с цел въвеждане на противоепидемични мерки на територията на република България, във връзка с епидемията от COVID-19, СЧИТАНО ОТ 13.03.2020г. ДО ВТОРО НАРЕЖДАНЕ, ИНФО-М ООД въвежда следните ПРЕВАНТИВНИ ОГРАНИЧИТЕЛНИ МЕРКИ:

  • Преустановява се физическият достъп на клиенти и доставчици в офиса на Инфо-М ООД

  • Всички услуги и дейности, които могат да се изпълняват отдалечено, се уточняват и изпълняват онлайн или по телефона.

  • При наличие на консумативи за зареждане , клиентите могат по свое желание да донесат консумативите до офиса ни с предварително обаждане, като извън офиса има обособено място, където консумативите могат да бъдат оставени и приети за зареждане. На консуматива да има бележка с име и телефон на клиента. Приемат се и доставки с куриер за сметка и инициирани от клиента. Изключен е физически контакт на служителите с клиентите !

  • При наличие и възможност на доставка на нов консуматив със сходно качество и цена , няма да се зареждат вашите консумативи, а ще се доставят нови такива по куриер, след предплащане по банков път.

  • При наличие на доставки за фирмата, същите се оставят от куриера на обособено място извън офиса и са само платени по банка или онлайн.

  • Всички документи за и от фирмата се обменят онлайн.

  • Всички разплащания от и към фирмата се извършват по банков път.

  • Всички помещения и повърхности се подлагат на дезинфекция и проветряване веднъж дневно и мерките се повтарят при необходимост.

  • Всички служители са инструктирани да поддържат висока лична хигиена и да избягват социални контакти, когато това не е наложително.

  • Няма удължаване на сроковете  на изпълнение на поръчките, спрямо тези до момента

АПЕЛИРАМЕ ВСИЧКИ ДА СПАЗВАТ СТРОГА ДИСЦИПЛИНА И ОТГОВОРНО ПОВЕДЕНИЕ ! ОЧАКВАМЕ С НЕТЪРПЕНИЕ МОМЕНТА, В КОЙТО ЗАЕДНО ЩЕ СЕ ВЪРНЕМ КЪМ ОБИЧАЙНИТЕ СИ СОЦИАЛНИ ПРАКТИКИ ! ЖЕЛАЕМ ВИ ЗДРАВЕ И УСМИВКИ !

ЗА ВРЪЗКА С НАС И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НАЧИНА НА РАБОТА: ТЕЛ.0895581980

Линк към страница на Български лекарски съюз с важна информация за COVID-19

Линк към страницата на Министерство на Здравеопазването