Author : Инфо-М ООД

Промоция консумативи – при поръчка на минум 2 консуматива до 30.03.2024 г.

ПРОМО ЦЕНИ до 31.03.2024 г. ПРИ ПОРЪЧКА НА ПОНЕ 2 БР. КАСЕТИ: Съвместима тонер касета CF283A ( 83A ) – 1.5k – 42 лв с ДДС Съвместима тонер касета CE285A ( 85A ) – 1.6k – 42 лв с ДДС Съвместима тонер касета CE278A ( 78A ) – 2.1k – 42 лв с ДДС Съвместима […]

АКТУАЛНИ СРОКОВЕ за публикуване на годишни финансови отчети (ГФО) през 2024 г.

Актуални  срокове през 2024 г., съгласно Закона за счетоводство /бр. 105 от 19.12.2023 г., в сила от 1.01.2024 г./   За субектите, регистрирани по БУЛСТАТ, относно документите, оповестявани чрез икономическо издание или чрез интернет:   публикуването на декларации за липса на дейност по чл. 38, ал. 1, т. 3 /при липса на дейност през 2023 […]

Инфо-М ООД е бенeфициент по програма – Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 Иновации и конкурентоспособност, BG16RFOP002-2.073 – Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Основна информация за проекта: Подкрепата по процедура „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ е насочена към микро и малки предприятия, които са икономически засегнати от наложените ограничения във връзка с пандемията COVID-19. Тези категории предприятия са основна и водеща сила за развитието на конкурентно и ефективно производство, […]

Scroll to top