Author : Инфо-М ООД

АКТУАЛНИ СРОКОВЕ за публикуване на годишни финансови отчети (ГФО) през 2023 г.

Актуални  срокове през 2023 г., съгласно Закона за счетоводство   За субектите, регистрирани по БУЛСТАТ, относно документите, оповестявани чрез икономическо издание или чрез интернет:   публикуването на декларации за липса на дейност по чл. 38, ал. 1, т. 3 /при липса на дейност през 2022 г./ – до 30.06.2023 г. публикуване на годишни финансови отчети […]

Промоция консумативи – при поръчка на поне 2 консуматива до 30.11.2022 г.

ПРОМО ЦЕНИ до 31.11.2022 г. ПРИ ПОРЪЧКА НА ПОНЕ 2 БР. КАСЕТИ: Съвместима тонер касета CF283A ( 83A ) – 1.5k – 32 лв с ДДС Съвместима тонер касета CE285A ( 85A ) – 1.6k – 32 лв с ДДС Съвместима тонер касета CE278A ( 78A ) – 2.1k – 32 лв с ДДС Съвместима […]

Инфо-М ООД е бенeфициент по програма – Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 Иновации и конкурентоспособност, BG16RFOP002-2.073 – Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Основна информация за проекта: Подкрепата по процедура „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ е насочена към микро и малки предприятия, които са икономически засегнати от наложените ограничения във връзка с пандемията COVID-19. Тези категории предприятия са основна и водеща сила за развитието на конкурентно и ефективно производство, […]

Scroll to top