Author: Инфо-М ООД

АКТУАЛНИ СРОКОВЕ за публикуване на годишни финансови отчети (ГФО) през 2021 г.

Актуални  срокове за 2021 г., съгласно Закона за счетоводство в сила от 01.01.2021   За субектите, регистрирани по БУЛСТАТ, относно документите, оповестявани чрез икономическо издание или чрез интернет:   публикуването на декларации за липса на дейност по чл. 38, ал. 9, т. 2б /при липса на дейност през 2020 г./ – до 30.06.2021 г. публикуване […]

Инфо-М ООД е бенeфициент по програма – Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 Иновации и конкурентоспособност, BG16RFOP002-2.073 – Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Основна информация за проекта: Подкрепата по процедура „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ е насочена към микро и малки предприятия, които са икономически засегнати от наложените ограничения във връзка с пандемията COVID-19. Тези категории предприятия са основна и водеща сила за развитието на конкурентно и ефективно производство, […]

Промоция консумативи – нови ниски цени при поръчка на поне 2 консуматива до 31.12.2021 г.

ПРОМО ЦЕНИ до 31.12.2021 г. ПРИ ПОРЪЧКА НА ПОНЕ 2 БР. КАСЕТИ: Съвместима тонер касета CF283A ( 83A ) – 1.5k – 24 лв с ДДС Съвместима тонер касета CE285A ( 85A ) – 1.6k – 24 лв с ДДС Съвместима тонер касета CE278A ( 78A ) – 2.1k – 24 лв с ДДС Съвместима […]

Scroll to top