065-„Ремонт покрив на сграда с идент. номер 56126.603.9959.1 в УПИ ХLII, кв. 53, гр. Петрич – част от бивше болнично заведение с променено предназначение за ЦНСТ”

Дата и час на публикуване: 1/2/19 3:43 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1902065
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Прекратена
Наименование: „Ремонт покрив на сграда с идент. номер 56126.603.9959.1 в УПИ ХLII, кв. 53, гр. Петрич - част от бивше болнично заведение с променено предназначение за ЦНСТ”
Описание: При основният ремонт на покрива на сграда с идент. номер 56126.603.9959.1 в УПИ ХLII, кв. 53, гр. Петрич - част от бивше болнично заведение с променено предназначение за ЦНСТ ще се извършват следните дейности: Почистване и сортиране на керемиди Демонтаж изгнила покривна конструкция Подсилване на съществуваща дървена конструкция от дялан иглолистен материал Частична подмяна на компроментирана дървена покривна конструкция Направа дъсчена обшивка покрив (частично) Направа летвена обшивка покрив Препокриване със стари керемиди Покриване покрив с нови керемиди Обшивка с поцинкована ламарина около комини и улама И всички технологично необходими съпъстващи дейности
Номер на преписка в АОП: 9085323
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 36663.33 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферти: 18/2/19 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 19/2/19 11:00 am