016„Извършване на доставка, монтаж и гаранционно обслужване на оборудване и обзавеждане по проект BG16RFOP001-5.001-0020 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич“ по обособени позиции”

Дата и час на публикуване: 2/4/18 1:48 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1804016
Вид на процедурата: Публично състезание
Статус: Частично възложена
Наименование: „Извършване на доставка, монтаж и гаранционно обслужване на оборудване и обзавеждане по проект BG16RFOP001-5.001-0020 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич“ по обособени позиции”: • Обособена позиция 1: „Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на обзавеждане и мебелировка във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP001-5.001-0020 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич“; • Обособена позиция 2: „Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на черна и бяла техника във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP001-5.001-0020 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич“; • Обособена позиция 3: „Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на специализирано оборудване за лечебна физкултура, рехабилитация и психомоторика във връзка с изпълнение на проектBG16RFOP001-5.001-0020 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич“ • Обособена позиция 4: „Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на техническо оборудване за "синя стая" във връзка с изпълнение на проектBG16RFOP001-5.001-0020 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич“
Описание: Defaul Value
Номер на преписка в АОП: 00212-2018-0007
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 118105 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферти: 26/4/18 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 27/4/18 11:00 am

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedFile size
pdfдокументация02.04.2018 13:52 6 MB
zipespd-request02.04.2018 13:54 92 kB
docОбразец 2-202.04.2018 13:54 129 kB
docОбразец 2-302.04.2018 13:54 106 kB
docОбразец 2-402.04.2018 13:54 98 kB
docОбразец № 4-102.04.2018 13:54 220 kB
docОбразец №302.04.2018 13:54 86 kB
docОбразец №4-202.04.2018 13:54 156 kB
docОбразец №4-302.04.2018 13:54 131 kB
docТехнически спецификации02.04.2018 13:54 264 kB
pdfтехническа специификация02.04.2018 13:55 3 MB
docxДЦПДУТС_Макет_функционални_характеристики02.04.2018 13:56 33 kB
docЕЕДОП - съобщение02.04.2018 13:56 29 kB
pdfдоговор02.04.2018 13:52 1 MB
pdfобявление02.04.2018 13:52 1 MB
pdfрешение02.04.2018 13:52 370 kB
docESPD-BG102.04.2018 13:54 235 kB
docДоговор-проект02.04.2018 13:54 179 kB
docДокументация_доставка02.04.2018 13:54 301 kB
docОбразец 2-102.04.2018 13:54 183 kB
docОбразец №4-402.04.2018 13:54 124 kB
docxПреходно_жилище_Макет_функционални_характеристики02.04.2018 13:56 34 kB
docТехнически спецификации02.04.2018 13:56 264 kB
docxЦНСТ_Макет_функционални_характеристики02.04.2018 13:56 35 kB
docxЦОП_ОЦ_Макет_функционални_характеристики02.04.2018 13:56 27 kB
pdfРешение №17 от 05.04.2018 г. за изменение10.04.2018 13:53 273 kB
pdfотговор 16.04.201816.04.2018 17:02 195 kB
zipespd-request new17.04.2018 13:07 82 kB
pdfразяснение (1) 20.0420.04.2018 9:48 68 kB
pdfразяснение (2) 20.0420.04.2018 9:48 77 kB
pdfразяснение (3) 20.0420.04.2018 13:36 174 kB
pdfРешение за прекратяване на процедурата по ОП №407.08.2018 13:59 95 kB
pdfобявление за възложена поръчка по об.поз №424.08.2018 11:08 574 kB
pdfПротокол №113.09.2018 14:26 1 MB
pdfСъобщение за отваряне на ценовите предложения17.10.2018 13:27 108 kB
pdfПротокол №221.12.2018 16:41 720 kB
pdfПротокол №321.12.2018 16:41 550 kB
pdfПротокол №421.12.2018 16:41 296 kB
pdfДоклад21.12.2018 16:41 3 MB
pdfРешение21.12.2018 16:41 533 kB
pdfобявление за възложена поръчка ОП105.03.2019 16:02 692 kB
pdfДоговор по обособена позиция 105.03.2019 16:03 2 MB
pdfОписание на обществената поръчка и технически спецификации05.03.2019 16:03 3 MB
pdfтехническо предложение ОП105.03.2019 16:03 2 MB
pdfценово предложение ОП105.03.2019 16:03 885 kB
pdfдоговор обособена позиция 205.04.2019 15:07 1 MB
pdfдоговор обособена позиция 305.04.2019 15:07 1 MB
pdfобявление за възложена поръчка05.04.2019 15:07 799 kB
pdfПриложение към техническите предложения по ОП2 и 305.04.2019 15:07 222 kB
pdfтехническо предложение по ОП205.04.2019 15:07 1 MB
pdfтехническо предложение по ОП305.04.2019 15:07 433 kB
pdfценово предложение по ОП205.04.2019 15:07 478 kB
pdfценово предложение по ОП305.04.2019 15:07 306 kB