015„Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи по изграждане на преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст с капацитет 8 места”

Дата и час на публикуване: 30/3/18 7:39 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1803015
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Прекратена
Наименование: „Инженеринг - проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи по изграждане на преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст с капацитет 8 места"
Описание: Defaul Value
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 204219.04 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферти: 16/4/18 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 17/4/18 11:00 am

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedFile size
docxtehn.specif_homes30.03.2018 19:42 100 kB
pdfобява30.03.2018 19:42 297 kB
docПетрич__Указания Инженеринг преходно жилище30.03.2018 19:42 402 kB
pdfПредпроектно проучване30.03.2018 19:42 1 MB
docПроект на договор30.03.2018 19:42 220 kB
pdfуказания за участие30.03.2018 19:42 5 MB
pdfтехническа спецификация30.03.2018 19:47 1 MB
pdfСъобщение по чл. 193 от ЗОП03.04.2018 17:57 54 kB