017Доставка на автомобилни горива (дизелово моторно гориво и автомобилен бензин А95Н) чрез картово зареждане на служебните автомобили на Общинска администрация на Община Петрич и гориво за отопление с код по CPV 09135100-5 за ДДЛРГ “Петър Димитров” с. Първомай и за ЦНСТДМУ – с. Първомай по три обособени позиции

Дата и час на публикуване: 2/4/18 5:39 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1804017
Вид на процедурата: Договаряне без предварително обявление
Статус: Възложена
Наименование: Доставка на автомобилни горива (дизелово моторно гориво и автомобилен бензин А95Н) чрез картово зареждане на служебните автомобили на Общинска администрация на Община Петрич и гориво за отопление с код по CPV 09135100-5 за ДДЛРГ "Петър Димитров" с. Първомай и за ЦНСТДМУ - с. Първомай по три обособени позиции
Описание: Доставка на автомобилни горива (дизелово моторно гориво и автомобилен бензин А95Н) чрез картово зареждане на служебните автомобили на Общинска администрация на Община Петрич и гориво за отопление с код по CPV 09135100-5 за ДДЛРГ "Петър Димитров" с. Първомай и за ЦНСТДМУ - с. Първомай по три обособени позиции. Обособени позиции: Об.поз.№ 1- „Доставка на гориво за отопление с код по CPV 09135100-5 за ДДЛРГ "Петър Димитров" с. Първомай и за ЦНСТДМУ - с. Първомай“ .Прогнозно киличество- 30 000 литра: за ДДЛРГ ''Петър Димитров'' с. Първомай -20 000,00 литра; за ЦНСТДМУ - с. Първомай- 10 000,00 литра;Об. поз.№ 2- „Доставка на автомобилни горива (дизелово моторно гориво и автомобилен бензин А95Н) чрез картово зареждане на служебните автомобили на Общинска администрация на Община Петрич от бензиностанции на Изпълнителя на територията на страната“.Прогнозно количество: автомобилен бензин А 95 Н - 10 000,00 литра и дизелово моторно гориво - 10 000,00 литра;Об. поз.№ 3- „Доставка на автомобилни горива (дизелово моторно гориво и автомобилен бензин А95Н) чрез картово зареждане на служебните автомобили на Общинска администрация на Община Петрич от бензиностанции на Изпълнителя на територията на община Петрич“.Прогнозно количество: автомобилен бензин А 95 Н - 10 000,00 литра и дизелово моторно гориво - 20 000,00 литра. Посочените количества са прогнозни и Възложителят си запазва правото да заяви доставка на действително необходимите количества за срока на изпълнение на договора.
Номер на преписка в АОП: 00212-2018-0008
Линк към преписката в АОП: Линк

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedFile size
pdfрешение02.04.2018 17:42 326 kB
pdfБорсов договор 27517.05.2018 11:09 2 MB
pdfБорсов договор 27617.05.2018 11:09 846 kB
pdfБорсов договор 32117.05.2018 11:09 2 MB
pdfобявление за възложена поръчка17.05.2018 11:09 5 MB
pdfспецификация №117.05.2018 11:09 2 MB
pdfспецификация №217.05.2018 11:09 2 MB
pdfспецификация №317.05.2018 11:09 909 kB