019„Упражняване на авторски надзор, при извършване на строителни и монтажни работи за рехабилитация и реконструкция в отделни участъци на път: • BLG 1166 (III – 198, Петрич – Първомай) – Коларово – Ключ – Габрене – III – 198, община Петрич, в участък с. Габрене от км 0+000 до км. 3+037.634 • BLG 1166 (III – 198, Петрич – Първомай) – Коларово – Ключ – Габрене – III – 198, община Петрич, в участък с. Скрът – с. Габрене от км 0+000 до км. 0+748,84 • BLG 3164 (III – 198) – Петрич – Беласица – Коларово, община Петрич, ведно с връзки с пътища BLG 1166 и III – 198 от км 0+000 до км 3+100 • BLG 2175 (III – 198, Първомай – Струмешница) – Боровичене – Гега – мах. Баскалци, община Петрич, в участъка с. Гега – с. Чурилово

Дата и час на публикуване: 4/4/18 3:52 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1804019
Вид на процедурата: Покана до определени лица
Статус: Възложена
Наименование: „Упражняване на авторски надзор, при извършване на строителни и монтажни работи за рехабилитация и реконструкция в отделни участъци на път: • BLG 1166 (III - 198, Петрич – Първомай) - Коларово - Ключ - Габрене - III – 198, община Петрич, в участък с. Габрене от км 0+000 до км. 3+037.634 • BLG 1166 (III - 198, Петрич – Първомай) - Коларово - Ключ - Габрене - III – 198, община Петрич, в участък с. Скрът - с. Габрене от км 0+000 до км. 0+748,84 • BLG 3164 (III - 198) - Петрич - Беласица - Коларово, община Петрич, ведно с връзки с пътища BLG 1166 и III – 198 от км 0+000 до км 3+100 • BLG 2175 (III - 198, Първомай - Струмешница) - Боровичене - Гега – мах. Баскалци, община Петрич, в участъка с. Гега - с. Чурилово
Описание: „Упражняване на авторски надзор, при извършване на строителни и монтажни работи за рехабилитация и реконструкция в отделни участъци на път: • BLG 1166 (III - 198, Петрич – Първомай) - Коларово - Ключ - Габрене - III – 198, община Петрич, в участък с. Габрене от км 0+000 до км. 3+037.634 • BLG 1166 (III - 198, Петрич – Първомай) - Коларово - Ключ - Габрене - III – 198, община Петрич, в участък с. Скрът - с. Габрене от км 0+000 до км. 0+748,84 • BLG 3164 (III - 198) - Петрич - Беласица - Коларово, община Петрич, ведно с връзки с пътища BLG 1166 и III – 198 от км 0+000 до км 3+100 • BLG 2175 (III - 198, Първомай - Струмешница) - Боровичене - Гега – мах. Баскалци, община Петрич, в участъка с. Гега - с. Чурилово
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 8500 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферти: 19/4/18 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 20/4/18 2:00 pm

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedFile size
docpokana04.04.2018 15:54 271 kB
pdfпокана04.04.2018 15:54 3 MB
docxСтандартизиран образец на договор04.04.2018 15:55 85 kB
docТехническа спецификация авторски надзор04.04.2018 15:55 59 kB
pdfПротокол №104.07.2018 15:27 289 kB
pdfПротокол №218.07.2018 16:29 220 kB
pdfдоговор04.09.2018 15:36 1 MB
pdfтехническа спецификация04.09.2018 15:36 365 kB
pdfтехническо предложение04.09.2018 15:36 324 kB
pdfценово предложение04.09.2018 15:36 83 kB