004„Упражняване на авторски надзор по време на изпълнението на СМР по проект „Обновяване на образователната инфраструктура и прилежащото дворно пространство в училища и детски градини в гр. Петрич“

Дата и час на публикуване: 23/1/18 4:00 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1801004
Вид на процедурата: Публично състезание
Статус: Активна
Наименование: „Упражняване на авторски надзор по време на изпълнението на СМР по проект „Обновяване на образователната инфраструктура и прилежащото дворно пространство в училища и детски градини в гр. Петрич“
Описание: Defaul Value
Номер на преписка в АОП: 00212-2018-0001
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 40000 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 15/2/18 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 16/2/18 10:00 am

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedFile size
pdfрешение23.01.2018 16:09 311 kB
pdfобявление23.01.2018 16:09 579 kB
pdfдокументация23.01.2018 16:09 9 MB
docдокументация23.01.2018 16:09 535 kB
docОбразец №123.01.2018 16:09 192 kB
docОбразец №223.01.2018 16:09 66 kB
docОбразец №323.01.2018 16:09 66 kB
docОбразец №423.01.2018 16:09 68 kB
docОбразец №523.01.2018 16:09 68 kB
docдоговор-проект23.01.2018 16:09 157 kB
pdfотговор 07021807.02.2018 15:52 106 kB
pdfПротокол №114.03.2018 15:24 608 kB
pdfСъобщение за отваряне на ценови предложения29.03.2018 10:06 50 kB
pdfПротокол №204.04.2018 16:21 387 kB
pdfПротокол №304.04.2018 16:21 131 kB
pdfРешение04.04.2018 16:21 133 kB
pdfдоговор01.06.2018 13:58 1 MB
pdfобявление за възложена поръчка01.06.2018 13:58 541 kB
pdfпредложение за изпълнение01.06.2018 13:58 1 MB
pdfценово предложение01.06.2018 13:58 80 kB