003-Проектиране във фаза „Работен проект за обект Реконструкция на вътрешната водоснабдителна мрежа на с.Първомай, община Петрич

Дата и час на публикуване: 28/12/17 4:30 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1712003
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Активна
Наименование: „Проектиране във фаза „Работен проект” за обект „Реконструкция на вътрешната водоснабдителна мрежа на с.Първомай, община Петрич“
Описание: Defaul Value
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 40000 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферти: 4/1/18 5:00 pm

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedFile size
pdfобразци на документи.28.12.2017 16:37 710 kB
pdfобява28.12.2017 16:37 998 kB
pdfпроекто договор.28.12.2017 16:37 783 kB
pdfтехническо задание.28.12.2017 16:37 459 kB
pdfуказания.28.12.2017 16:37 1 MB
docxОбразци на документи28.12.2017 16:37 50 kB
docxПроекто договор28.12.2017 16:37 48 kB
docТехническо задание28.12.2017 16:37 95 kB
docxуказания28.12.2017 16:37 199 kB
pdfинформация за удължаване на срока05.01.2018 11:29 139 kB
pdfпротокол 119.01.2018 10:16 241 kB
pdfПротокол_206.02.2018 14:46 728 kB
pdfДоговор23.02.2018 10:48 848 kB
pdfлинеен график23.02.2018 10:48 218 kB
pdfсписък_персонал23.02.2018 10:48 78 kB
pdfтехническо предложение23.02.2018 10:48 6 MB
pdfценово предложение23.02.2018 10:48 59 kB