005-„ ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „ОБЩИНСКИ ПЪТ BLG 2177 КЪРНАЛОВО – ДРЕНОВО: УКРЕПВАНЕ НА СВЛАЧИЩЕН УЧАСТЪК ПРИ КМ 8+020 ДО КМ 8+120 “

Дата и час на публикуване: 12/2/18 5:00 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1802005
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Възложена
Наименование: „ ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „ОБЩИНСКИ ПЪТ BLG 2177 КЪРНАЛОВО – ДРЕНОВО: УКРЕПВАНЕ НА СВЛАЧИЩЕН УЧАСТЪК ПРИ КМ 8+020 ДО КМ 8+120 "
Описание: „ ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „ОБЩИНСКИ ПЪТ BLG 2177 КЪРНАЛОВО – ДРЕНОВО: УКРЕПВАНЕ НА СВЛАЧИЩЕН УЧАСТЪК ПРИ КМ 8+020 ДО КМ 8+120 "
Номер на преписка в АОП: 9072913
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 203015 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 7/3/18 5:00 pm

Прикачени документи

# File Date added File size
1 xls KC_Drenovo 12/02/2018 17:18 52 KB
2 doc proekt na dogovor 12/02/2018 17:18 108 KB
3 doc Tehnicheska_specifikacia_Drenovo 12/02/2018 17:18 272 KB
4 pdf Образец №7 и №8 12/02/2018 17:18 210 KB
5 doc обява № 1 12/02/2018 17:18 183 KB
6 pdf Обява № 1 12/02/2018 17:18 1 MB
7 pdf Проект на договор 12/02/2018 17:18 693 KB
8 pdf техническа спецификация 12/02/2018 17:18 2 MB
9 doc Указания с образци 12/02/2018 17:18 322 KB
10 pdf указания с образци 12/02/2018 17:18 2 MB
11 zip ПЪТНА 12/02/2018 17:28 6 MB
12 zip ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ 12/02/2018 17:30 692 KB
13 zip ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ 12/02/2018 17:30 1 MB
14 zip ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ 12/02/2018 17:30 4 MB
15 zip ГЕОДЕЗИЯ 12/02/2018 17:30 8 MB
16 pdf информация за удължаване 01/03/2018 17:16 116 KB
17 pdf Протокол 1 15/03/2018 15:35 517 KB
18 pdf протокол № 2 10/04/2018 14:08 1 MB
19 pdf договор 16/05/2018 16:55 17 MB
20 pdf техническа спецификация 21/05/2018 11:41 2 MB
21 pdf Техническо предложение 1 21/05/2018 11:41 8 MB
22 pdf Техническо предложение 2 21/05/2018 11:41 4 MB
23 pdf техническо предложение 3 21/05/2018 11:41 577 KB
24 pdf Техническо предложение 4 21/05/2018 11:41 2 MB
25 pdf ценово предложение 21/05/2018 11:41 320 KB