031-„Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Ремонт физкултурен салон и съблекалня СУ „Антон Попов” гр. Петрич”.

Дата и час на публикуване: 27/4/18 3:10 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1804031
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Възложена
Наименование: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Ремонт физкултурен салон и съблекалня СУ „Антон Попов” гр. Петрич”.
Описание: Предмет на настоящата поръчка е проектиране и изпълнение на СМР и извършване на авторски надзор на обект „Ремонт физкултурен салон и съблекалня СУ „Антон Попов” гр. Петрич”.
Номер на преписка в АОП: ID 9075440
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 60000 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферти: 16/5/18 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 17/5/18 2:00 pm

 

Прикачени документи

# File Date added File size
1 xls KС_образец 27/04/2018 15:13 55 KB
2 pdf обява 27/04/2018 15:13 321 KB
3 doc Проект на договор 27/04/2018 15:13 165 KB
4 doc Техническа-спецификация - у-ще Антон Попов 27/04/2018 15:13 242 KB
5 pdf указания за участие 27/04/2018 15:13 4 MB
6 doc Указания училище Антон Попов 27/04/2018 15:13 387 KB
7 pdf Информация за удължаване на първоначалния срока за получаване на оферти 17/05/2018 10:31 957 KB
8 pdf Протокол №1 31/05/2018 10:35 2 MB
9 pdf протокол №2 04/07/2018 13:20 1 MB
10 pdf Договор 30/07/2018 15:07 1 MB
11 zip Техническо предложение 30/07/2018 15:07 6 MB
12 pdf Ценово предложение 30/07/2018 15:07 187 KB