031-„Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Ремонт физкултурен салон и съблекалня СУ „Антон Попов” гр. Петрич”.

Дата и час на публикуване: 27/4/18 3:10 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1804031
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Възложена
Наименование: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Ремонт физкултурен салон и съблекалня СУ „Антон Попов” гр. Петрич”.
Описание: Предмет на настоящата поръчка е проектиране и изпълнение на СМР и извършване на авторски надзор на обект „Ремонт физкултурен салон и съблекалня СУ „Антон Попов” гр. Петрич”.
Номер на преписка в АОП: ID 9075440
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 60000 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферти: 16/5/18 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 17/5/18 2:00 pm

 

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedFile size
xlsKС_образец27.04.2018 15:13 55 kB
pdfобява27.04.2018 15:13 321 kB
docПроект на договор27.04.2018 15:13 165 kB
docТехническа-спецификация - у-ще Антон Попов27.04.2018 15:13 242 kB
pdfуказания за участие27.04.2018 15:13 4 MB
docУказания училище Антон Попов27.04.2018 15:13 387 kB
pdfИнформация за удължаване на първоначалния срока за получаване на оферти17.05.2018 10:32 957 kB
pdfПротокол №131.05.2018 10:35 2 MB
pdfпротокол №204.07.2018 13:20 1 MB
pdfДоговор30.07.2018 15:07 1 MB
zipТехническо предложение30.07.2018 15:07 6 MB
pdfЦеново предложение30.07.2018 15:07 187 kB