046-“РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА В МУЗЕЙ В УПИ XLIV 603.1710, кв. 53, гр. Петрич”

Дата и час на публикуване: 17/7/18 12:51 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 18070046
Вид на процедурата: Публично състезание
Статус: Прекратена
Наименование: “РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА В МУЗЕЙ В УПИ XLIV 603.1710, кв. 53, гр. Петрич”
Описание: В рамките на настоящата обществена поръчка следва да се извърши реконструкция на съществуваща сграда в музей в УПИ XLIV 603. 1710, кв.53, гр.Петрич. Проекткното решение е развито около съществуваща тухлена стена по северната част на сградата. Конструкцията на новопредвидената част от сградата е монолитна стоманобетонна. Стените са композитни и изпълнени от 15см. бетон; 10см. топлоизолация XPS и 15см. бетон. Бетонната повърхност остава видима в интериор и екстериор. Плочите са стоманобетонни, като бетона остава видим чрез изпердашване при полагането му. Парцела в който се предвижда обектa предмет на настоящия проект граничи с път с трайна настилка ,чрез който се осигурява достъпа до обекта. Показатели на строежа: 1. ЗП= 923,33 м2 2. РЗП = 1846,66 м2 3. брой хора пребивававащи в обекта: - Брой посетители – мах. 150 души, - Брой персонал – 18 души 4. КБ = 7,80 м. Предвидените СМР са подробно описани по позиции и количества в кол. сметка.
Номер на преписка в АОП: 00212-2018-0019
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 1173282.38 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферти: 16/8/18 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 17/8/18 11:00 am

 

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedFile size
pdfобявление17.07.2018 12:53 973 kB
pdfрешение17.07.2018 12:53 411 kB
pdfдоговор17.07.2018 12:55 2 MB
pdfдокументация17.07.2018 12:55 3 MB
pdfобразци17.07.2018 12:55 2 MB
pdfтехническа спецификация17.07.2018 12:55 5 MB
docxdogovor17.07.2018 12:56 139 kB
docxдокументация17.07.2018 12:56 376 kB
xlsxКСС17.07.2018 12:56 77 kB
docТехническа спецификация17.07.2018 12:56 815 kB
zipАрхитектура17.07.2018 12:57 7 MB
zipВИК17.07.2018 12:57 15 MB
zipГеодезия17.07.2018 12:57 5 MB
zipДоклад17.07.2018 12:59 9 MB
zipЕлекто17.07.2018 12:59 12 MB
zipЕнергиийна ефективност17.07.2018 12:59 14 MB
zipКонструкции17.07.2018 13:02 4 MB
zipОВК17.07.2018 13:02 17 MB
zipПБЗ17.07.2018 13:02 25 MB
zipТП17.07.2018 13:03 16 MB
zipespd-request17.07.2018 13:52 95 kB
pdfПротокол №122.10.2018 14:37 2 MB
pdfПротокол №201.11.2018 13:32 1 MB
pdfРешение01.11.2018 13:32 175 kB
pdfобявление за възложена поръчка14.11.2018 13:57 619 kB