049-Изпълнение на строително-монтажни работи по проект “Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич – Основен ремонт, преустройство и смяна предназначение на част от етаж (с идентификационен номер 56126.603.1555.12.2 в УПИ II, кв.53, гр. Петрич) в МБАЛ „Рокфелер“ Петрич за разширение на материална база на съществуващ дневен център за деца с увреждания и изграждане на подход – пасарелка

Дата и час на публикуване: 26/7/18 4:35 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1807049
Вид на процедурата: Пряко договаряне
Статус: Възложена
Наименование: Изпълнение на строително-монтажни работи по проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич - Основен ремонт, преустройство и смяна предназначение на част от етаж (с идентификационен номер 56126.603.1555.12.2 в УПИ II, кв.53, гр. Петрич) в МБАЛ „Рокфелер“ Петрич за разширение на материална база на съществуващ дневен център за деца с увреждания и изграждане на подход – пасарелка
Описание: Основен ремонт, преустройство и смяна предназначение на част от етаж (с идентификационен номер 56126.603.1555.12.2 в УПИ II, кв.53, гр. Петрич) в МБАЛ „Рокфелер“ Петрич за разширение на материална база на съществуващ дневен център за деца с увреждания и изграждане на подход – пасарелка. В проекта се предвиждат следните помещения: Кухня с кът за хранене и разливна, стая за персонал със санитарно помещение към него, мъжка и дамска съблекалня със съответните баня и тоалетна, стая за почивка на децата със сгъваеми легла тип „легло в шкаф“, кабинет за логопед и психолог, стая за групова работа, стая за индивидуална работа, зала за лечебна физкултура, оборудвана с вертикализатор за деца с увреждания, проходилка за деца с увреждания и проходилка за деца с увреждания с ползване навън, психосензорна зала. На обекта ще се извършват следните работи:събаряне на тухлени зидове;изграждане на нови зидове от гипсокартон;полагане на вътрешни мазилки и шпакловки;подмяна на дограма;полагане на таракот, гранитогрес и фаянс по подове и стени;ремонт на електрическата инсталация;ремонт на ВиК инсталация;полагане на ламиниран паркет;боядисване с латекс;изграждане пасарелка.Категорията на обекта е III по изискванията на ЗУТ. Застроената площ на обекта е 393м2
Номер на преписка в АОП: 00212-2018-0022
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 64474.17 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферти: 6/8/18 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 7/8/18 10:00 am

 

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedFile size
docdogovor26.07.2018 16:40 229 kB
xlsxKS26.07.2018 16:40 21 kB
docxObraztci26.07.2018 16:40 109 kB
docPOKANA26.07.2018 16:40 236 kB
docTehnicheska spetcifikatciya26.07.2018 16:40 470 kB
pdfобразци към поканата26.07.2018 16:40 3 MB
pdfпокана26.07.2018 16:40 1 MB
pdfпроект на договор26.07.2018 16:40 1 MB
pdfрешение за откриване на процедура26.07.2018 16:40 453 kB
pdfтехническа спецификация26.07.2018 16:40 2 MB
pdfПротокол №103.09.2018 16:32 793 kB
pdfДоклад03.09.2018 16:32 910 kB
pdfРешение03.09.2018 16:32 104 kB
pdfдоговор22.10.2018 15:16 1 MB
pdfобявление за възложена поръчка22.10.2018 15:16 661 kB
pdfтехническо предложение22.10.2018 15:16 7 MB
pdfценово предложение22.10.2018 15:16 2 MB