050-Изработване на работен инвестиционен проект за обект: „Вътрешна канализационна мрежа, външен колектор и ПСОВ с. Кавракирово“, Община Петрич и упражняване на авторски надзор по време на строителството

Дата и час на публикуване: 30/7/18 2:41 pm
Номер на електронна преписка в профил на купувача: 1807050
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Статус: Активна
Наименование: Изработване на работен инвестиционен проект за обект: „Вътрешна канализационна мрежа, външен колектор и ПСОВ с. Кавракирово“, Община Петрич и упражняване на авторски надзор по време на строителството
Описание: Предметът на поръчката включва: Изработване на работен инвестиционен проект за обект: „Вътрешна канализационна мрежа, външен колектор и ПСОВ с. Кавракирово“, Община Петрич, части ВиК, Геодезически заснемания, Част ВОД - Проект за временна организация на движението– фаза РП, План за безопасност и здраве– фаза РП, Пожарна безопасност - фаза РП, План за управление на строителните отпадъци, част Пътна – фаза РП, Технологична част ПСОВ, както и упражняване на авторски надзор по време на строителството по всички части на инвестиционния проект
Номер на преписка в АОП: 9079042
Линк към преписката в АОП: Линк
Прогнозна стойност: 50000 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферти: 9/8/18 5:00 pm
Срок за разглеждане на документите: 10/8/18 10:00 am

 

Прикачени документи

FileDescriptionDate addedFile size
docDogovor30.07.2018 14:43 123 kB
docxObrazci30.07.2018 14:43 72 kB
docxUkzaniya30.07.2018 14:43 136 kB
pdfдокументация към обява30.07.2018 14:43 4 MB
pdfобява30.07.2018 14:43 289 kB
pdfинформация за удължаване на първоначалния срок06.08.2018 17:13 135 kB
pdfПротокол №103.09.2018 15:54 1,001 kB
pdfдоговор08.11.2018 16:10 3 MB